С 31,5% намаляват приходите от дейността на строителните предприятия в Бургаско

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

По окончателни данни през 2016 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Бургас са 764.3 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 31.5%. Това съобщиха от ТСБ – Югоизток. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 711.5 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 52.8 млн. лева.Приходите от сградно строителство са в размер на 433.1 млн. лв. и се увеличават с 4.0% спрямо 2015 г., като при жилищното строителство ръстът е със 17.3%, докато при нежилищното строителство е отчетен спад от 14.3%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 65.3%, а от строителство на нежилищни сгради – 34.7% към общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт се увеличават с 0.8% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 51.4%, а на жилищни сгради – 48.6%.

В област Бургас приходите от гражданско строителство са 331.2 млн. лв. и намаляват с 52.7% спрямо 2015 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Други приходи“ – 64.6%, следван от „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 21.7%, и „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 13.7%.

Обект на изследване са строителните предприятия, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е формуляр „Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство“, включващ само отчетените приходи от строителна дейност.