Таня Георгиева, Профилирана гимназия „Пейо Яворов“  – Петрич: На фона на намаляващия брой ученици при нас имаме положителен прираст

Таня Георгиева, директор на Профилирана гимназия „Пейо Яворов“ Петрич в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

Фокус: Г-жо Георгиева каква е историята на Профилирана гимназия „Пейо Яворов“, кога е създадена?

Таня Георгиева: От първи август с новия закон за предучилищно и училищно образование в регистъра вече е профилирана гимназия. Тя е продължител на бившата Солунска гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“. Така че нейните ученици и учители са една гордост и достойнство за нашето училище. Предимно с този учителски колектив, който имам за момента мога отговорна да кажа, че родителите чиито деца ще бъдат при нас от тази година. А и тези които са от предишни години са една сериозна инвестиция в ръцете на моите колеги. Така че тази година на 30-ти май ще празнуваме 99 години от създаването на бившата Солунска гимназия, сега Профилирана гимназия. И след 1 година, ще имаме  100 години,един сериозен юбилей.

Фокус: Работило ли е училището по някакви сериозни проекти с външно финансиране?

Таня Георгиева: Да, преди около 4 или 5 години, когато започна първият проект „Успех“, който беше масов за всички училища. От миналата година сериозно работят колегите към проект, който е към Министерството за развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им, чрез дейности и специфични знания, умения и компетентности, наречен „Твоят час“. С тази си дейност в този проект една голяма част от колегите развиха сериозна благотворителна дейност включвайки нашите ученици. С помощта на община Петрич ощастливихме доста семейства покрай коледните и великденските празници. Също така училището е включено в един голям мащабен проект на община Петрич „Региони в растеж“,който се надявам да тръгне за да може училището ни да се облагороди. Ще имаме едно сериозно саниране на училището, с подмяна на дограма, асансьор, който да не е за удоволствие, а за да може деца, които са със социално- образователни потребности и деца, които имат физически затруднения да може да се придвижват по етажите. Ще имаме в основата на основната сграда,защото сградата на гимназията е разположена в две сгради. В основната сграда ще бъде изграден фитнес. Ще имаме подмяна на водопровод,покрив, дограма. Една сериозна инвестиция, чрез този проект. За което благодарим, че община Петрич е включила в Профилирана гимназия. Също така работим по национална програма „Ученически олимпиади и състезания“,където за втора поредна година колежката по биология и здравно образование Илияна Стефанова, извежда ученик на национално ниво. Това е Тома Филипов. Също така национална програма  „ Без свободен час в училище“, в която програма е ориентирана в тези часове в които колеги отсъстват,но да не бъдат часове свободни за учениците, а със заместващи колеги със специална програма по гражданско, интеркултурно и здравно образование. Също така имаме организация на училищната мрежа, в момента ще се включим  в националната програма на Министерството, която е за информационните и комуникационни технологии в училище.

Фокус: Какъв е броят на учениците, които ще се обучават в гимназията през новата учебна година?

Таня Георгиева: Тука мога с едно задоволство да съобщя, че тази година имаме 127 ученици в 8- ми клас, които ще бъдат с новият ни прием и 128 деца ученици в 9- ти клас. Или общо за училището ще постъпят 616 ученици в дневна форма на обучение.  На фона на намаляващия брой в другите училища, мога да кажа с гордост, че тази година приемаме около 130 деца,които ще постъпят в нашето училище в 5 профилирани паралелки, като в тях средно се обучават 26 деца. Което е едно отлично постижение за нашето училище.

Фокус: А колко е голям учителския състав?

Таня Георгиева: Учителският състав се движи в границите между 36 и 43 за момента. Като тази година имаме назначени около 10 нови колеги и отговорно мога да кажа, че това са едни млади хора, на които им даваме възможност да се развиват и да започнат своята кариера в образованието.

Фокус: Какво е състоянието Ви на материалната база, преди тези подобрения, които заявихте, че ще бъдат извършени?

Таня Георгиева: С една нотка на огорчение, мога да кажа, че в нашата материална база има какво да се желае. Това може би е едно от най- старите училища в община Петрич. Реновираме част от стаите за момента, защото се надяваме на проекта. Имаме 6 компютърни кабинета, които са оборудвани със съвременни компютърни терминални разпределения. Имаме два кабинета по химия и по биология, един кабинет по физика и класни стаи. Също така имаме и един кабинет по руски език, който с помощта на двете колежки беше изрисуван с руските автори. Разбира се кабинетите по английски също бяха изрисувани с идеите на чуждоезиковото обучение. Така че имаме една прилична база на обучение в нашето училище. Съвсем инцидентно ни се наложи да пооправим част от тавана на 3- тия и 2- рия етаж, но това е абсолютно козметично. Едносменен ще бъде режима на обучение в нашето училище.Имаме 24 паралелки тази година

Ливия НИНОВА