Таня Колева, Дневен център за работа с деца на улицата – Бургас: Към момента работим при пълен капацитет с 15 деца

Таня Колева, директор на Дневен център за работа с деца на улицата в интервю за Радио „Фокус“ – Бургас

Фокус: Г-жо Колева, към какво е съсредоточена дейността на Центъра в последните месеци?
Таня Колева: Още от създаването си – от края на 2005 г, започнахме да работим с деца, които просят в центъра на Бургас и в к.к. „Слънчев бряг“. Продължаваме да работим с тях. Откакто съществува Центърът за работа с деца на улицата към Община Бургас , през тези 13 години, сме работили с около 50 деца. Към момента имаме насочени от отдел „Закрила на детето“ 15 деца. Най-често първоначално полицията залавя децата да извършват просия на улицата. След това сигналът за това се подава към отдел „Закрила на детето“. След като социалните работници от отдела установят, че родителите на заловените деца все пак полагат грижи за тях и положението им не е толкова лошо, тогава ги насочват към нашия център, за да започнем работа с тях. В центъра за децата предлагаме почасови услуги, свързани с базови потребности – къпане, преобличане с чисти дрехи и обезпаразитяване. Това се налага понякога, тъй като някои от децата идват от много бедни семейства от кварталите „Горно Езерово“ и „Победа“ – ровят в казаните за вторични суровини, за да могат да продадат нещо и придобият допълнителен доход. Ние съответно започваме дейности с децата, в зависимост от това на какво емоционално ниво са те. Откакто сме започнали, имаме проблем с няколко деца от кв. „Горно Езерово“, които дишат бронз и в това тяхно състояние е трудно да извършим някаква съвместна ефективна дейност. Когато обаче, децата се чувстват добре психически и емоционално, тогава имаме и образователни занимания. Повечето от децата са неграмотни, затова нашият възпитател се старае да полага необходимите усилия“ обясни Колева и добави, че от всички 15 деца, 5 са сравнително грамотни. „Работата ни с децата продължава с индивидуални или групови консултации със социален работник на различни теми. Теми по отношение на това как да разпознават емоциите, как да говорят за тях, както и различни теми за общуването. Най-общо, всички теми, свързани с техните социални умения. Освен социалните консултации, провеждаме и здравни консултации с децата. Медицинската ни сестра работи много активно с тях за повишаване на хигиената, осведомява ги за различните заболявания, които може породи тя. Периодично правим и изследвания на децата, които да установят здравословното им състояние.
Фокус: Предвид началото на летния сезон, какви проверки се извършват в тази насока в к.к. „Слънчев бряг“?
Таня Колева: Всяко лято инспектор от „Детска педагогическа стая“, заедно с професионалисти от Областна дирекция на МВР – Бургас извършват акции в к.к. Слънчев бряг и в град Несебър, насочени към непридружените в късните часове малолетни и непълнолетни лица, като извършват и проверки за наличие на просещи на улицата деца. Преди около 3 години Районен съд – Несебър осъди две от майките, с които работим, като едната беше осъдена на пробация заради това, че детето ѝ извършва просия в к.к. Слънчев бряг, а другата получи условна присъда. Когато полицията провежда такива акции, просещите семейства обикновено се прибират в домовете си, пазят известно приличие, след което отново се връщат на улицата. Истината е, че след наложените присъди, имаше ефект – в период от поне две години бе спряла просията при тези семейства.
Фокус: Нека да припомним какви стъпки трябва да предприемат гражданите, щом станат свидетели на просещи на улицата деца?
Таня Колева: Ако гражданите станат свидетели на такъв случай, могат да подават сигнали към телефон 112, като уточнят, че искат сигналът да бъде подаден към ОДМВР – Бургас. Сигналите могат да бъдат пренасочвани и към безплатния телефон за деца, жертва на насилие, но това е излишно. По-важно е служители на Областната дирекция на МВР да хванат просещото дете, чиито близки в повечето случаи са наоколо. Трябва да има съставени 3 протокола от ОДМВР в рамките на една календарна година, за да може прокуратурата да предприеме действия и да накаже родителите. Ако сигналът бъде подаден към безплатната телефонна линия за деца, жертва на насилие, тогава той се препраща към отдел „Закрила на детето“, които, след като установят нарушението, ще пренасочат детето към нас, но по този начин няма да има наложено на родителя наказание.
Фокус: На каква възраст са децата, с които работите?
Таня Колева: През 2018 година екипът работи с 14 деца – 9 момчета и 5 момичета. Работихме с 2 момчета на 7-годишна възраст, 4 момичета и 2 момчета на възраст от 8 до 14 години, както и 3 момчета и 3 момичета на възраст от 14 до 18 години. Ние можем да предоставяме услуги на деца на възраст от 6 до 18 години. Преобладават момчетата. Към момента имаме 2 нови случаи със семейства, с които работим за първи път. Към момента работим при пълен капацитет с 15 деца. В Дневния център за работа с деца на улицата работим не само с децата, но и с техните семейства.
Фокус: В какво се изразява работата Ви със семействата?
Таня Колева: Съдействаме им при всякакви техни социални проблеми, с установяване на възможностите за социално подпомагане, съдействаме с попълване и подаване на документи. Когато не са спазили закона, те изгубват социалната си помощ. Освен това ги стимулираме да се записват в Бюрото по труда и съответно да започнат работа. При необходимост придружаваме децата и родителите до личните лекари или до различните здравни заведения. Застъпваме се за тях, за да бъдат приети в съответното болнично заведение. Понякога убеждаваме родителите да заведат детето на лекар, защото е имало случаи, в които родителят неглижира здравословния проблем на детето си. Все пак, държавата започна да има все строги изисквания, свързани с това родителите да станат по-отговорни. Непрекъснато се борим за това да им обясним, че просенето не е постоянен начин на живот. Затова отново приканвам жителите и гостите на Бургас да не дават пари на просещите деца, а по-скоро да им купят храна или дрехи.
Мария ПОПЧЕВА