Таня Нанева, управител на ЗЖХУИ-Бургас: 9 души са към момента обитатели на Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост, като те са трайно настанена група

За функциите, които изпълнява Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост в Бургас и колко са настанените потребители в него към момента Радио “Фокус”-Бургас разговаря с Таня Нанева, управител на общинското социално звено.

 

Фокус: Г-жо Нанева, какъв е капацитетът на жилището и колко души го обитават в момента?

Таня Нанева: Капацитетът на жилището е 8 души, след новата промяна публикувана в Държавен вестник на 16 ноември, но ние го надвишаваме с един човек, защото към момента са 9 души. Преди тази промяна капацитетът винаги е бил 10 души, като шест места са за жени и четири за мъже. Към момента в жилището са настанени пет жени, които са на средна възраст 35 години. В правилника е заложена възрастова граница от 18 до 45 години. Мъжката част е съставена от четирима мъже, които са на средна възраст 30 години. Най-възрастната потребителка е на 47 години. От две години работим с хора с умствена изостаналост, преди това бяха настанени младежи и хора в риск. Някои от тях имат родители, но са изоставени още при раждането. Една от жените поддържа връзка с майка си, но повечето от потребителите не познават своите родители.

Фокус: Кой обслужва потребителите на социалното звено?

Таня Нанева: Екипът, който ги обслужва е съставен от четирима души, от които има социален работник и психолог. Идеята е те сами да се обслужват, защото нямат затруднения, а просто имат нужда от подкрепа. Ние работим в посока на тяхната социална адаптация, защото те са с диагноза лека умствена изостаналост. В тяхната програма влиза следобедна разходка между 14:00 и 16:00 часа.

Фокус: Какво включва цялостната програма на хората настанени в защитеното жилище?

Таня Нанева: Имат дневен режим, който се стремим да спазваме. След ставане от сън си почистват стаите, доставя се храна от Домашен социален патронаж, след което се разпределя. След това се изпълняват всички хигиенни нужди, като пране и подобни. С всеки един потребител се извършват индивидуални сесии, както и групови свързани с умственото им развитие. Работим и си партнираме също и с други структури, участвахме в проект със Сдружение “Социален център-Бургас” с ръководител Марионела Стоянова. Проектът беше с продължителност 6 месеца и завърши със спектакъл и пътуване. Организираме срещи периодично и с други колеги, като има възможност не се ограничава работата само в рамките на дома. Режимът не е интензивен, защото се съобразяваме с техните възможности.

Фокус: Забелязва ли се напредък при някои от потребителите на жилището?

Таня Нанева: Трудно е да водят самостоятелен живот, заради ограниченията в техните диагнози. Доставчикът на социалната услуга се предоставя от Община Бургас и договорът се сключва за три години. По принцип потребителите ни са трайно настанена група и може би след изтичане на договора пак ще бъде преподписан. Тази група е сформирана от 2 години. Това, че те знаят, че са тук за постоянно ги успокоява, всички са доброволно настанени, не са на затворен режим и могат да се движат свободно. Мъжката част от колектива на потребителите дори работи. Единият от тях работи в гробищен парк, другият е общ работник към общинска структура, другият е към фирма за разделно събиране на отпадъци. По този начин се чувстват полезни за себе си, но така или иначе имат ТЕЛК-ови решения и са затруднени да живеят сами. Договаряме се със работодателите, когато имаме мероприятия или ако правим екскурзии. Жените, които са в жилището няма как да работят, защото са по-тежки случаи. Хората с такова заболяване са с нелека съдба и е хубаво, че можем да положим адекватни грижи за тях и те да се чувстват добре.

Фокус: Очаква ли се обновление или разширение на сградата?

Таня Нанева: Жилището е санирано по програма “Красива България” преди няколко години и е в много добро състояние затова не планираме скорошен ремонт. Като локация сме в много комуникативно място в центъра на града, което улеснява предвижването на потребителите. Дворът е хубав и голям, те сами го поддържат. Трудотерапията се осъществява в него и засаждаме зеленчуци.

Мария ДИМИТРОВА