Таня Спасова: Национален парк „Рила“ е най- големият от трите национални парка на територията на България

Таня Спасова, директор Дирекция „Биоразнообразие, програми, планове и проекти“ в НП „Рила“ в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

Фокус: Г-жо Спасова, Национален парк „Рила“ отбелязва 26 години от обявяването на парка като защитена територия. Какви инициативи са предвидени по този повод?

Таня Спасова: Национален парк „Рила“ става на 26 години. Планираме богата програма в периода от 20 до 26 февруари в Благоевград, под надслов „Дни на Национален парк „Рила““. Честванията се организират съвместно с дългогодишните ни партньори- Община Благоевград, Регионален исторически музей, Регионален телевизионен център, Регионално управление по образование и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Мероприятията започват с екологични образователни програми, които ще се проведат от 20 до 22 февруари в Регионален исторически музей- Благоевград, от 10:00 до 17:00 часа. На 22 февруари от 10:00 до 18:00 часа в Градска художествена галерия ще се проведе еко рабoтилници и изложба с рисунки от Четвъртия национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“. Отбелязването на 26- годишнината на парк „Рила“ продължава на 26 февруари  в Регионален исторически музей с постановката „Приключенията на прилепа Дарки“ от 14:00 часа. Участие в представлението ще вземат деца от „Щурчо“ към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. На 24 и 25 февруари от 09:30 до 17:00 часа Посетителски център към Национален парк „Рила“ в Паничище и Посетителски информационен център в град Самоков са обявени дни на отворените врати, където всеки желаещ може да научи интересни факти за защитената територия. Кулминацията ще бъде на 26 февруари от 11:30 часа в зала „22 септември“ . На тържествена церемония ще бъде представен юбилеен филм за „Национален парк „Рила“ и зоната на вечните снегове“. Ще бъде подредена и юбилейна експозиция под надслов „Национален парк „Рила“ – ретроспекция“. За официалната церемония е подготвена и музикална програма.

Фокус: Може ли малко повече информация за историята на Национален парк „Рила“ ?

Таня Спасова: Национален парк „Рила“ е най- големият от трите национални парка на територията на България . Обявен е на 24 февруари 1992 година. Паркът обхваща територия от площ над 81 000 хектара в централните и най- високите части на планина Рила, т.е. той е създаден с цел запазване на комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им биоразнообразие, природни местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световни значение за науката и културата. Съгласно Закона за защитените територии опазването на природното богатство на Национален парк „Рила“ е възложено на Дирекция на Национален парк „Рила“ . Тя е създадена през 1999 година като самостоятелно юридическо лице, пряко подчинена на Министерство на околната среда и водите. Централният офис на дирекцията се намира в Благоевград, а за по- добро оперативно управление паркът е разделен на девет паркови участъка  в Благоевград, Белица, Якоруда, Белово, Костенец, Боровец, Бели Искър, Говедарци и Дупница. За информация и насочване на посетителите са изградени и действат посетителски центъра за НП „Рила“ , „Паничище“ и Посетителски информационен център в град Самоков. Дейностите в парка се реализират на база на приетият от МС на Република България План за управление на защитената територия. В този стратегически документ се описва ценността на биологичното разнообразие , конкретните заплахи и начини на съхраняването му. Съществено значение при управлението на националния парк има и неговото зониране, с определените пет управленски зони- резервати, зона за ограничаване на човешкото въздействие, туристическа зона, зона на сградите и съоръженията и многофункционална зона. За ограничаване на негативното въздействие върху дивата природа за целия парк и за всяка зона са въведени специфични режими, норми и условия за осъществяване на дейностите в него. От територията на парка извират едни от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров – Марица, Искър и Места. Паркът се простира между 800 и 2925 м надморска височина и на неговата територия са разположени над 120 естествени езера, повечето с ледников произход. На територията на парка се намират четири български резервата – „Парангалица”, „Централен Рилски резерват“, „Ибър“ и „Скакавица“. Национален парк Рила е една от най-големите защитени територии в Европа. Резерват „Парангалица“ е част от световната мрежа на биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“.

Фокус: В зала „22 септември“ в Благоевград на тържествена церемония ще бъде представен юбилеен филм „Национален парк „Рила“ и зоната на вечните снегове“ . Може ли да кажете малко повече за него?

Таня Спасова: Документалният филм е посветен на 26- годишнината от обявяване на парка за защитена територия и е създаден в рамките на юбилейната година от екип на Регионален телевизионен център- Благоевград, с участието на служители на НП „Рила“. С филмът се цели не само да се популяризира  съхраненото уникално биологично разнообразие и природните забележителности, както и да се представи историята на парка. Целта е и да се увлече зрителят чрез ярки и запомнящи се кадри от защитената територия, които провокират, загатват и трогват аудиторията. Също така продукцията представя в детайли контролно охранителната и оперативната дейност на служителите от специализираната администрация на НП „Рила“. Първоначалната и водеща идея беше да бъде създаден филм ретроспекция посветена на парка, на хората, които работят за опазване на природните богатства и на младото поколение, което да продължи завета и с обич да съхраняват природата. Основните средства за филма са осигурени от Министерство на околната среда и водите. Като дългогодишни партньори и двете страни участваха солидарно при заснемането. Екипът в продължение на месеци посети емблематични райони от защитената територия.

Лора КАЛЧЕВА