Таня Христова, кмет: Топлоподаването в Габрово продължава да е неритмично, искаме Топлофикация да се ангажира с конкретни действия

Жителите на Габрово излязоха днес на протест пред Топлофикация. По думите им от началото на отоплителния сезон дружеството системно нарушава или прекъсва топлоподаването към своите абонати. В Община Габрово има информация за повече от 20 аварии. От там посочват, че честотата на прекъсванията на топлоподаването, поради аварии или проблеми с горивата, е бил най-голяма в периода от 10 ноември до 15 декември 2016 г.  и от 2 януари до момента. Как протече днес протестът и какви са исканията на хората, научаваме в интервю за Радио „Фокус“ – Велико Търново с кмета на Габрово Таня Христова.

Фокус: Как премина протестът днес и успяхте ли да се срещнете с управата на Топлофикация и да стигнете до някакъв консенсус?

Таня Христова: В 12.00 часа имаше доста хора, които се включиха в организирания протест, както обявих още вчера. Имах възможността да вляза на територията на Топлофикация  – Габрово и да се срещна с изпълнителния директор Калин Ангелов, който за съжаление не можа да ми даде никаква информация относно това какво се случва, какви са техните планове и защо всъщност през целия зимен сезон абонатите на дружеството са подложени на системен тормозен. Това означава, че повечето от дните имаше нарушено топлоподаване и доста дълги периоди, в които изобщо нямаше топлинна енергия, насочена към абонатите.

Фокус: Колко хора днес подкрепиха протеста?

Таня Христова: Не мога да дам точна цифра, но бяха над 200 по моя преценка, въпреки че аз едва ли мога да преценя предвид това, че бях непрекъснато ангажирана с постоянни въпроси, както от хората, така и от журналистите. Но имаше сериозна доза на нетърпимост от страна на хората. Това, което те бяха взели със себе си бяха сметките, които са им изпратени, които те считат, че не отговарят на услугата за този зимен сезон. Същевременно много от хората бяха донесли и жалбите, които самите те бяха адресирали до Топлофикация и до другите институции.

Фокус: Днес как протичаха учебните занятия?

Таня Христова: В почти всички учебни заведения часовете са намалени.

Фокус: Разполагате ли с някаква цифра колко са абонатите, които в момента търпят лишения откъм топлинна енергия? Колко са засегнатите?

Таня Христова: Абонатите по справка са над 4000. По-голямата част от тях са частни абонатите. Не мога да дам точна цифра за конкретно засегнатите  физически лица. Мога само да кажа, че в училищата, детските градини и ясли, които са на Топлофикация, броят на засегнатите деца е над 2200. Близо 300 са хората, които са ангажирани като персонал в тези заведения. Мисля, че цифрата е достатъчно голяма, за да говорим за сериозен проблем, който в момента Габрово продължава да изпитва. Проблемите на Топлофикация очевидно са комплексни -непрекъснати аварии в съоръженията, аварии в топлопреносната мрежа и очевидно затруднения с материалите, които използват и които не могат да гарантират необходимия топлинен капацитет. Тази сутрин в абонатната станция на един от жилищните блокове  уредите показваха, че топлината, която достига до сградата е 20 градуса, което като се разпредели между отделните апартаменти, означава просто един въздух.

Фокус: Причината за конкретната авария спукан централен топлопровод ли е?

Таня Христова: Не мога да кажа, защото ние нямаме конкретна информация какви са причините. Това, което мога да кажа е, че непрестанно се случват аварии и непрекъснато се налага да се разкопават определени участъци от мрежата на Топлофикация. Периодично, когато те преценят, на техния сайт се посочва информация за технически проблеми, свързани с някой от котлите, които те използват за дейността. Така че за съжаление аз не можах да получа информация от първо лице, когато се срещнах с г-н Ангелов, какъв е конкретно проблемът или какви са комплексните причини, с които те очевидно не могат да се справят. Това, което мога да кажа е, че следващата седмица Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде на проверка в Габрово.

Фокус: От Топлофикация ангажираха ли се с някакъв срок кога ще бъде възстановено нормалното топлоподаване? Другата седмица децата ще учат ли изобщо и ако да как ще протича учебният процес?

Таня Христова: За съжаление пак ще повторя, че ние не получихме никаква конкретна информация, нито аз, нито хората, които настоявахме за конкретни отговори. Не мога да знам какво ще се случи, защото топлоподаването от страна на дружеството продължава да бъде неритмично  Това е един от основните проблемите, защото през целия зимен сезон ние настояваме за информация и за ангажимент от тяхна страна за справяне с проблемите. За съжаление това не се получава като комуникация и координация между заинтересованите страни.

Фокус: Доколкото разбрах вече сте завели иск в Съда?

Таня Христова: Да. Така е. Днес в Окръжен съд – Габрово е входиран колективен иск,с който сме заявили съдебната инстанция да прецени действията на Топлофикация във връзка с тези проблеми, които преди малко коментирах.

Фокус: Оттук нататък какво следва?

Таня Христова: Оттук нататък е най-важно контролните органи, Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерство на енергетиката да се намесят,  да направят обстойна проверка и да преценят дали лицензът на Топлофикация трябва да бъде отнет, за което ние настояваме предвид тази ситуация, която очевидно се задълбочава и влошава. Разбира се, очакваме и конкретен ангажимент от Топлофикация. Искаме да знаем дали до края на сезона ще има нормално топлоподаване. Искаме да получим и информация за намеренията на Топлофикация, разбира се ако имат такива, за следващия отоплителен сезон с конкретни ангажименти, които са свързани с инвестиционни намерения. Това, което искам да споделя, е че освен затрудненията в дейността на дружеството, освен честите аварии в мрежата и съоръженията, считам че трябва да бъдем отговорни и към качеството на материалите, които дружеството използва. За мен е притеснителен фактът, че РИОСВ – Велико Търново излезе с писмо, в което уведомява, че има регистрирано завишаване на нивото на фини прахови частици в атмосферата на Габрово. Тук не става въпрос за една авария, а за системно нарушаване на нормативната база и за системен тормоз спрямо жителите и потребителите на тази услуга в Габрово, което считам, че е недопустимо и всички трябва да направим необходимото, най-малкото за да знаем какви действия трябва да се предприемат оттук насетне, за да може следващия отоплителен сезон да бъде гарантиран. Това, което Община Габрово ще направи касае образователните институции, които са на наше разпореждане. За тях ние предприемаме инвестиции за алтернативни източници за отоплението, което означава, че ще инвестираме в газификация на тези сгради, които са на Топлофикация.

Надежда КРЪСТЕВА