Татяна Плачкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград: Стартира приемът на документи за европейски стипендии в Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград

Татяна Плачкова, ръководител отдел „Организационно методичен“ към Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“ -Пирин

Фокус: Г-жо Плачкова, стартира приемът на документи за европейски стипендии в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Разкажете ни повече.

Татяна Плачкова: Започва поредната кампания за кандидатстване за стипендии по проект „Студентски стипендии“ – фаза 1. Това са документи за летния семестър на учебната 2016/2017 година. Целта на тази фаза от проекта е да стимулира обучението на студентите в така наречените приоритетни за страната професионални направления от висшето образование. В Югозападен университет „Неофит Рилски“ 14 професионални направления от 28 акредитирани такива са точно от тези приоритетни професионални направления. Студентите, които желаят да кандидатстват за стипендии за успех могат да го направят от 17 април. Това е началната дата за подаване на документи и срокът е до 14 май. Другият вид стипендии, документите за които се подават в същия срок, са стипендии за специални постижения в областта на науката. Те могат да бъдат отпускани до три на семестър. Изискването е студентът да е участвал в различни научни, изследователски или практически разработки или художествено-творчески дейности, което следва да удостовери с доказателствен материал. Той може да бъде разработка, статия, публикация, доклад, презентация и други. За да кандидатстват за двата вида стипендии, първото условие е студентите да се обучават в редовна форма на обучение, а другото  е да имат минимален успех 4.00 от обучението си. Този успех трябва да бъде от предходните 2 семестъра, а за студентите, които кандидатстват за стипендии за специални постижения се взима успехът им само от предходния семестър. Условията за кандидатстване са същите, каквито бяха и през изминалия семестър, с тази разлика, че за този семестър вече могат да кандидатстват и студентите от първи курс, които имат успех от първия семестър. Другото ново за този семестър е увеличението на размера на стипендиите за успех, които до този момент бяха 120 лева на месец, а вече става 150 лева на месец. А размерът на специалната стипендия се променя от 200 лева на 300 лева. За стипендиите за специални постижения могат да кандидатстват всички студенти от всички професионални направление, а за стипендиите за успех, могат да кандидатстват само студентите от приоритетните професионални направления.

Фокус: Какви документи за кандидатстване са необходими?

Татяна Плачкова: Най-напред е необходимо студентите да получат уверение от канцеларията на учебен отдел от факултета, в който се обучават и да се регистрират след това в електронната страница на проекта. От там те трябва да си извадят формуляра, да го разпечатат и с него и с уверението да кандидатстват. Това са документите, необходими за кандидатстване за стипендии за успех, а за стипендиите за специални постижения, освен уверението и формуляра, с който се регистрират в електронната страница, трябва да представят една попълнена служебна бележка, в която се описва с какво участва и доказателственият материал за участието.

Фокус: Как протече кампанията през миналия семестър?

Татяна Плачкова: Студентите ни са запознати и следят съобщенията в сайта, и в този на университета, тъй като ние там обявяваме условията, и участват активно. За миналия зимен семестър на 2016/2017 година квотата за нашия университет за стипендии за успех беше 300 броя, а за стипендии за специални постижения –466. Квотата се определя пропорционално на броя на редовните студенти за съответния семестър. Стипендиите, които раздадохме миналия семестър бяха 278, а за специални постижения 404. От тях броят на кандидатствалите студенти са 181 за специални постижения, от тях 50 за една стипендия, 39 – за две, 92 – за три стипендии.

Фокус: Известни ли са квотите за този семестър?

Татяна Плачкова: За този семестър още не са известни квотите от министерството. Приемът започна на 17 април до 14 май 2017 година, а класирането ще бъде обявено на 5 юни. Приоритетните професионални направление в Югозападен университет „Неофит Рилски“, в които се обучават студенти в редовна форма са следните: „Теория и управление на образованието“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по: физически науки, химически науки, практически науки, науки за земята, математика, информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, изобразително изкуство, музикално и танцово изкуство, театрално и филмово изкуство“.

Натали СТЕФАНОВА