Теменужка Петкова, ГЕРБ: Налице са всички условия за удължаване на срока за становището по делото срещу „Газпром“

Теменужка Петкова

 

 

Теменужка Петкова, народен представител от ПГ на ГЕРБ, министър на енергетиката във втория кабинет „Борисов“ , в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: През септември 2011 г. Европейската комисия предприе антимонополно разследване срещу „Газпром“, в резултат на което стана ясно, че бизнес стратегията на руската компания се основава на фрагментиране и изолиране на газовите пазари в Литва, Латвия, Естония, Полша, Чехия, Словакия, Унгария и България. През април 2015 г. еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер предяви антимонополни обвинения срещу „Газпром“, според които в договорите на компанията се съдържат пречки за конкуренцията на газовите пазари в тези страни. В пет от тях – България, Естония, Латвия, Литва и Полша – Европейската комисия обвинява „Газпром“, че налага несправедливи цени, като използва сложни формули, които обвързват цената на газа с цената на петрола. В определени периоди тези методи са довели до цени, които са били с около 40% по-високи, отколкото в други европейски страни. Резултатът от изследването и преговорите по антимонополното дело бяха оповестени на 13 март тази година, когато Европейската комисия публикува ангажиментите, които „Газпром“ е готова да поеме, за да отговори на опасенията за ограничаване на конкуренцията на газовите пазари. Тогава Европейската комисия прикани всички заинтересовани страни, в това число и България, да предоставят в срок от 7 седмици становища по представените от „Газпром“ ангажименти. Срокът за това изтича на 4 май. България все още не е представила своето становище. Въпросните 7 седмици съвпадат изцяло с управлението на служебното правителство. Срокът им изтича в дни, когато България може би все още няма да има гласуван от парламента редовен кабинет или в момент, в който това се прави. Г-жо Петкова, какво може и трябва да се предприеме в тази ситуация?

Теменужка Петкова: Ситуацията наистина е изключително важна за България, изключително важна за икономиката на България, тъй като знаем, че природният газ е основна суровина както за българската индустрия, така и по отношение на битовите потребители в нашата страна. Затова моментът е изключително важен и ние трябва да направим всичко необходимо, така, че да подготвим такова становище, което да защити в максимална степен интересите на България. И точно в тази връзка, днес председателят на ПП ГЕРБ г-н Бойко Борисов проведе среща, на която присъствах и аз, с представители на „Нова Република“, които поставиха темата за обсъждане. Тази тема ние също не сме спрели да я анализираме и да я наблюдаваме. Ще припомня само, че една голяма част от информацията във връзка с това антимонополно дело беше предоставена от страна на Министерство на енергетиката, от дружествата, от Българския енергиен холдинг (БЕХ) именно по времето на кабинета на г-н Борисов, втория кабинет на г-н Борисов. Така че ние сме в течение и следим отблизо целия този процес. Темата на днешната среща с представителите на „Нова Република“ беше именно това какво становище трябва да изготви българската страна, за да защити в максимална степен своите интереси. И тъй като до този момент липсва информация в публичното пространство по отношение на това какво се подготвя като становище в тази посока от страна на служебното правителство, ние смятаме, че е изключително важно тази тема да се дискутира публично, да бъде обект на дебат, който да даде отговор и яснота по отношение на това какво възнамеряваме да изразим като становище. Смятаме, че е изключително важно в един такъв момент да се консолидират всички сили и да се мобилизира целия експертен потенциал както в Министерството на енергетиката, БЕХ, така и експертите в областта на енергетиката, които биха могли със своите знания, със своите умения да бъдат полезни към подготовката на подобно едно становище. Радостното е, че днес, след проведената среща на г-н Борисов и представителите на „Нова Република“, имаше много бърза реакция от страна на служебния премиер г-н Герджиков, който покани г-н Борисов, мен, г-н Делян Добрев в понеделник на среща, на която ние ще обсъдим заедно със служебния министър на енергетиката и с г-н Герджиков всички тези теми. Важно е и това да се проучи възможността за удължаване на този срок за предоставяне на становище, защото, както знаем, политическата ситуация в страната е такава, че се изисква такова едно решение да бъде взето на първо място от едно правителство, което има дълъг хоризонт пред себе си, и тъй като сме в условията вече на действащ парламент, такова едно решение трябва да бъде обсъдено и в рамките на парламента. Така че ние смятаме, че са налице всички условия да се търси възможност за удължаване на този срок и това удължаване, като инициатива, трябва да дойде от страна на служебното правителство. Аз мисля, че Европейската комисия няма да откаже подобна молба от българска страна.

Водещ: Г-жо Петкова, как трябва да се защитят в максимална степен държавните интереси? Какви са стратегическите цели на държавата ни спрямо тази ситуация?

Теменужка Петкова: Стратегическите цели са по такъв начин да бъдат променени клаузите в договора, че те да дават възможност цената на природния газ за България, а и не само за България – и за още седем държави-членки, наистина да бъде конкурентна цена. Едно от предложенията на „Газпром“ в тази посока е свързано именно с тази възможност за предоставяне и използване на конкурентни цени по отношение на доставките на природен газ от Русия. Но тук може би е добре да бъде поставен въпроса в едно такова становище, в една такава наша позиция и по отношение на формулата, на базата на която се определя цената на природния газ за България конкретно. Така че има много въпроси, които трябва да бъдат разгледани и анализирани в детайли. Затова е много важно да видим върху какво са работили колегите от служебното правителство, тъй като целият този седем седмичен период изцяло попада в техния обсег на работа. Поради това е важно за нас да знаем какво има подготвено като анализи, каква оценка е направена на всяко едно от предложенията на „Газпром“, за да добием наистина реална представа за това какво трябва да се допълни или какво трябва да се промени в това становище.

Водещ: С какъв период от време трябва да се удължи срока за предоставяне на българската страна на становището по делото срещу „Газпром“?

Теменужка Петкова: Аз нямам представа какво точно са изготвили колегите като анализ от страна на служебното правителство. Може би когато се запознаем детайлно с информацията, която, надявам се, те ще ни предоставят, тогава вече ще имаме и по-голяма яснота по отношение на необходимия срок. Но при всички случаи, срокът, който трябва да пледираме да ни бъде удължен от страна на Европейската комисия, не трябва да бъде по-кратък от една седмица, една седмица до 10 дни.

Водещ: Г-жо Петкова, изразихте оптимизъм, че Европейската комисия няма да откаже на България едно такова удължение. Но да не би, докато чакате решението, да изпуснете крайния срок – 4 май? Не е ли по-сигурно да се работи за удължаването на срока, от една страна, но паралелно с това, да се готви и становище на България?

Теменужка Петкова: Разбира се, тези два процеса трябва да вървят паралелно. От една страна, ние трябва да се запознаем със становището и да дадем своите предложения как то да се мотивира, как то да се подготви, и от друга страна, разбира се, паралелно трябва да върви и това искане и тези постъпки, които трябва да бъдат направени пред Европейската комисия, за удължаване на срока, като, разбира се, като основен мотив се посочи и специфичната политическа ситуация, в която се намираме в момента. Точно този период ще съвпадне по всяка вероятност и с работата на новото редовно правителство. Така че аз в тази връзка съм оптимист и смятам, че Европейската комисия, като един наш много добър партньор, ще разбере за какво става въпрос, тъй като това е много важна тема, тема, изключително важна не само за България, важна за целия регион. Мисля, че Комисията ще прояви разбиране.

Водещ: При договаряне с „Газпром“ с колко могат да паднат цените на газа и колко ще спести държавата от тях?

Теменужка Петкова: Трудно ми е така да говоря, без да разполагам с конкретната информация, трудно е да се направи подобна прогноза. Това, разбира се, ще бъде предмет на преговори, които предстоят с „Газпром“, на базата на предложенията, които те са направили, и съответно становищата, които държавите-членки ще изразят по този въпрос, и оттук нататък ще следва процедура по предоговаряне на определени клаузи от договора с „Газпром“. Така че всичко е въпрос на много добър анализ, въпрос на много добра преценка и въпрос на умения за преговори.

Водещ: Възможно ли е „Газпром“ да не приеме българските предложения в становището и съответно каква би била ролята на Европейската комисия за подкрепа на нашите искания?

Теменужка Петкова: Всъщност това становище, което българската страна и останалите седем държави-членки трябва да подготвят, е свързано с необходимостта Европейската комисия да добие представа за визията на отделните засегнати държави-членки, така че тя да подготви своето становище по отношение на антимонополното дело, което тя води срещу „Газпром“. Така че ние имаме ангажимент да дадем своето мнение и своята позиция пред Европейската комисия, която от своя страна оттук нататък ще има решаващата дума какви да бъдат следващите ходове и какви да бъдат стъпките, които трябва да бъдат предприети от страна на Европейската комисия спрямо „Газпром“.

Водещ: Казахте, че служебният премиер ви е поканил на 24-ти, в понеделник, на разговор, но не би ли било редно служебният министър по енергетика да дойде в парламента утре, да кажем, или да се направи извънредно заседание в събота, с оглед на кратките срокове, с които разполагаме, и огромната важност на въпроса?

Теменужка Петкова: Да, ние на срещата, която проведохме при г-н Борисов с колегите от „Нова Република“, обсъдихме тази възможност и наистина смятаме, че е добре всички да са наясно и да има по-голяма публичност по отношение на това какво е направено до момента, какво предстои оттук нататък и каква е последната и актуална информация по този повод. Разбира се, това ще бъде въпрос, който ще обсъдим в следващите дни, който ще бъде обект и на анализ с колегите в парламента.

Водещ: И още един въпрос – пледирате за публично обществено обсъждане на становището. То ще бъде ли подложено на такова и вие разполагате ли с необходимото време за това?

Теменужка Петкова: Аз пледирам за това този въпрос да бъде обсъден от максимално широк кръг заинтересовани лица, експерти, хора, които работят в тази област. Аз по никакъв начин не се съмнявам в професионализма на колегите в Министерство на енергетиката, в БЕХ, но съм сигурна, че колкото повече хора видят такова едно становище и чуем мнението на всеки един от тях, толкова по-добър и по-ползотворен ще бъде ефектът за България. От тази гледна точка, аз смятам, че тази тема трябва да се обсъди в по-широк формат, защото това е шанс, който не се предоставя всеки ден, така че ние трябва да го използваме максимално и да използваме експертния потенциал на максимален брой хора.

Водещ: Но както се казва, и времето чука, календарът върви. Ще имате ли време, ще ви стигнат ли дните?

Теменужка Петкова: Надявам се. Ще направим всичко възможно. Аз съм сигурна, че колегите от служебното правителство също са подготвили голяма част от анализа, предстои да видим върху какво точно са работили колегите и каква е тяхната визия, и оттук нататък ще видим какво ще се надгражда, ако има необходимост от такова надграждане, или какво решение ще бъде взето. Но при всички случаи, трябва да се търси възможност за удължаване на този срок, тъй като това е решение, което трябва да бъде взето от редовно правителство и трябва да бъде съгласувано с редовното правителство при всички случаи.

Водещ: Кой трябва да отправи искане за такова решение – служебният премиер ли?

Теменужка Петкова: Към настоящия момент служебният премиер и служебният министър са лицата, които имат правомощия да отправят подобни искания.

Цоня СЪБЧЕВА