Теменужка Тодора, ДЦДУ-Свищов: Като високопрофесионално бе оценено представянето ни в III-та национална среща на експертите по социални дейности

Снимка: pixabay.com

Като високопрофесионално и много полезно бе оценено представянето на Община Свищов в III-та национална среща на експертите по социални дейности. Форумът се проведе в Търново в края на миналата седмица, а местната администрация се включи с в дискусионен панел на тема„Общински политики, практики и партньорства за предоставяне на интегрирани услуги“.  Това поясни в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Теменужка Тодорова, директор на Дневен център за деца с увреждания. Именно тя бе един от лекторите като  презентира дейността на Центъра и услугите, чрез които все повече деца развиват умения и се интегрират в обществото. Повече прочетете в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Г-жо Тодорова, нека обобщим как премина форума, как го оценявате?

Теменужка Тодорова: Искам да за почна с благодарност към организаторите в лицето на Община Велико Търново, тъй като тази година срещата се проведе именно в старата столица. На първо място искам да поздравя домакините за организацията, за удобствата, за условия, които ни бяха създадени, така че да работим пълноценно, да се срещнем с колеги от цяла България. Адмирации към организацията на цялото събитие. То беше много полезно и приятно за нас във всеки един момент. Тези срещи са важни, те се провеждат всяка година и всъщност Националното сдружение на общините в България ни дава възможност да споделим опит и практики, но не само това. Ние имаме възможност да зададем всички въпроси, свързани с работата ни, които ни интересуват, така че всеки един от нас да организира предоставянето на социалните услуги по възможно най-добрият и качествен начин. За нас беше голямо удоволствие да се включим във всички теми и пак казвам получихме най-добрите условия за работа и за споделяне на опит, практики и притеснения, разбира се. Защото от 1 януари 2020 година ние всички ще трябва да прилагаме новият Закон за социални услуги и това трябва да бъде организирано по начин, по който да продължим да вършим добре работата си, без да има проблеми по отношение на нашите потретилите и качеството на услугите.

Фокус: С какво се включи Община Свищов, какво представихте Вие и как презентацията Ви бе приета от останалите?

Теменужка Тодорова: От Община Свищов във форума участваха всички директори на социални услуги, нашият ръководител на общинска служба „Социални дейности“ – Анелия Димитрова, както и зам.-кметът Анелия Димитрова. Нашият зам.-кмет беше модератор на последната част от срещата, в която се разглеждаха проблеми, свързани с работата и с предоставянето на социални услуги за хора със зависимости. Това е една много болезнена и важна, като работа на местно ниво, тема. Моето участие беше в първия ден и аз благодаря на НСОРБ за възможността да представя практиката на нашия център. Това, което го прави различен от всички останали – начина на работата и ползите от нея. Ние разказахме историята на едно дете и неговото развитие. Мисля, че това  е най-добрият начин да покажем работата на екипа, качеството на услугата и ползата от това, което вършим в ежедневната си работа, както ние, така и всички колеги, разбира се. Мога да кажа, че се радвахме на добро представяне. Аз благодаря на колегите, които с интерес слушаха за нашата работа. Запознах се с хора, които не познавах до преди това. Обменихме много информация. Отзивите бяха добри, за което също благодаря. Това показва, че всички мислим в една посока, а именно – как да сме полезни и въпреки трудностите в системата и неуредиците в законодателството. Ние правим всичко възможно това да не се отразява върху качеството на работа с децата и техните семейства.

Фокус: Споменахте новият Закон за социалните услуги. Нека кажем няколко думи за него и за това как ще повлияе той върху работата на Дневния център за деца с увреждания в Свищов? Има ли нещо конкретно, което потребителите трябва да знаят?

Теменужка Тодорова: Промените в законодателството няма да се отразят по негативен начин на предлаганите от нас услуги, напротив. Аз и колегите от екипа ми ще положим всички усилия, за да организираме работата по новия Закон, така че тя да е развиваща във времето. В никакъв случай няма да позволим да има прекъсване. Ние ще продължим да работим без това да се отрази отрицателно на хората, които ползват нашите услуги. Това ще бъде стремежът на всички колеги в цялата страна. Има много предизвикателства пред нас , все още има и много неясноти по приложението на Закона и аз искрено се надявам в най-скоро време да бъдат приети подзаконовата нормативна база, правилникът за приложение на Закона, наредбите, които са свързани с качеството на услугите и с останалата част от работата. С течение на времето и това ще се случи. Важно е нещата да вървят градиво и напред.

Болната тема, която засяга всички, както и мен като директор на социална услуга, така и колегите от цяла България, е свързана с ниското заплащане на специалистите и на хората, които работят в социалната сфера. Това е причина за текучество на квалифицирани кадри, това е причина ние на местно ниво да се справяме много трудно. Има липса на интерес от страна на младите хора към този тип професии. Това неминуемо се отразява върху качеството на предоставяните услуги. Искрено се надявам, че Правителството и хората, които отговарят на ниво министерства ще се замислят върху това, което всички ние като хора,работещи в услугите и общините споделяме, не само в рамките на този форум, а и при всяка една среща – че много спешно трябва да се помисли за заплащането на труда на хората. Според нас трябва да бъде приета наредба, по която да се определят стандарти за работни заплати, според длъжността, според изискванията, според натовареността. Никой от нас не бяга от отговорности в социалната сфера. Слава Богу, събрали сме се хора, които имаме желание да помагаме и да подкрепяме най-уязвимите – деца с увреждания, възрастни хора, деца, жертва на насилие. Всяка услуга работи с различен тип целева група и във всяка услуга работата е много важна и професионализмът на хората е определящ за това ние на време да окажем качествена грижа и помощ , така че и децата, и възрастните да водят достоен живот, независимо, че са попаднали в риск. Но всички това се случва със знаещи, можещи хора. Хора, които учат и се развиват в годините. Няма как да принизяваме труда на специалисти към минимално заплащане, такова, каквото е определено за страната като минимална работна заплата и да очакваме, че ще задържим кадри и ще предоставяме качествени услуги.

Да, съгласна съм с това, че не само размерът на заплатата е важен в нашата сфера. При нас много важни са личностните качества, желанието за развитие, позитивизмът и всичко в тази насока. Но мисля, че трябва да се съгласим, че качественият труд, висококвалифицираният заслужава достойно заплащане във всяка една сфера, в това число и социалната. Аз съм много доволна, че в рамките на форума и двамата заместник-министри отделиха време да се срещнат и да поговорят с нас. Всички ние открито споделихме тези наши притеснения. Това е големият проблем – реформа се прави с хора. Най-големият ресурс, който имаме, са нашите специалисти. Всичко останало във времето се постига и се развива. Но трябва да бъде чута нуждата от защита на хората, работещи в социалната сфера.

Луиза ТРАНЧЕВА