Теменужка Тодорова, директор: До 100 хиляди лева за ремонт ще получи Дневният център за деца в увреждания с Свищов

До 100 хиляди лева ще получи Дневният център за деца с увреждания в Свищов. Средствата ще се използват за ремонт, чрез който ще се обединят всички потребители на услугата, които към момента са разделени в две сгради. От къде ще дойдат парите, как функционира институцията днес и какво и предстои в близкото бъдеще, прочетете в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново с директорката на Институцията Теменужка Тодорова. 

 

Фокус: Г-жо Тодорова,  в един от предходните ни разговори, Вие споменахте, че има идея Дневният център за деца с увреждания в Свищов да функционира само в една сграда. На какъв етап е реализацията й днес?

Теменужка Тодорова: Да, за наше щастие, има развитие. Както вече знаете, ние повече от 6 години работим разделени в две сгради. Това води до разпокъсване на работата на екипа, до разделяне на децата и съответно до неефективно разпределение на ресурсите, с които разполагаме. До момента това беше единствената възможност да запазим капацитетът на услугата и да работим за разширяване на дейностите ни. Нашата голяма радост идва от това, че след направените постъпки от страна на Община Свищов пред Министерство на труда и социалната политика, в края на миналата година, бяхме включени като бенефициенти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Разработването на проект по тази програма ще ни даде възможност да получим сума до 100 хиляди лева. С тях ще можем да ремонтираме общи помещения в социален корпус „Алеко Константинов“ и да обединим двете групи. Така съществено ще подобрим организацията на работата ни, ще се предоставят възможности всички деца да бъдат включени във всички програми, които реализираме и да имат постоянен достъп до цялото оборудване и специализираните материали. Очакваме, всъщност, да бъдат утвърдени насоките за кандидатстването, за да можем да подготвим самият проект. Ние вече представихме пред Община Свищов виждането си за разпределението на пространството и новите осем помещения, които искаме да ремонтираме.

Фокус: Има ли някакви срокове, в които този ремонт трябва да се случи?

Теменужка Тодорова: Предвидени са срокове за подаване на проектите до края на месец април тази година, като Община Свищов има готовност да разработи проекта на време. Очакваме утвърдените насоки.

Фокус: Колко са Вашите потребители към момента и нека припомним какъв е капацитетът на Центъра?

Теменужка Тодорова: Капацитетът е утвърден от Агенцията за социално подпомагане  като 30 деца с увреждания и техните семейства. В момента ние имаме 31 потребители и очакваме 32-то дете. В годините назад и в различните месеци цифрата е различна и това зависи от много фактори – от местоживеенето на семействата, от новите деца, които се диагностицират. Но ние винаги сме работили с малко повече деца, отколкото е капацитетът ни и се стараем, когато имаме възможност, да приемаме всички деца, които имат нужда от нашата помощ.

Фокус: В този ред на мисли, какъв е съставът на екипа, който работи с децата и кои са основните Ви задължения? Колко време прекарват при Вас децата?

Теменужка Тодорова: Престоят на децата при нас е различен и се определя от нуждите на конкретното дете. Имаме деца, които са при нас по цял ден, тези които ходят на училище използват полудневно нашата услуга, а тези, които посещават детски градини, ползват услугите ни почасово. Работим в мултидисциплинарен екип от специалисти, който включва социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор и педагог. Съставът на нашия екип не се различава съществено от този на колегите, които работят в подобни услуги в други общини. При нас са различни организацията на работа и методите, които прилагаме. Ние работим в специално подготвена, структурирана и визуализирана среда. Следваме принципите на Монтесори педагогиката, имаме и редица сензорно базирани програми. В това число и специфични рехабилитационни дейности за деца с нарушения от аутистичния спектър. Имаме специално разработени програми за деца с множество увреждания и комплексни нужди. Във всичките си дейности, ние обръщаме много голямо внимание върху развитието на комуникативните умения на децата. След успешно реализираната благотворителна кампания, която осъществихме през 2016 година, вече имаме и голям трамплин за терапия. Това е вторият такъв трамплин в България. Може би, тук е мястото да изкажа голямата си към екипа на фондация „Карин  дом“ в град Варна, защото повече от 8 години те са наши обучители и ментори. Благодарение на тях ние успяваме да пренесем европейския опит в нашия Център. Така работим активно за развитието на децата ни и това ни доставя огромно удоволствие. Това всъщност е разликата в нашата работа и това прави услугата ни търсена от много семейства, обичана и харесвана от децата.

Фокус: Имате ли нужда от някаква друга техника или оборудване?

Теменужка Тодорова: Терапията, която ние оказваме на децата е психолого-педагогическа, развиваща, конгитивна, говорна и  рехабилитационна, разбира се. Винаги имаме нужда от нови материали и нови неща, защото в повечето случаи децата ползват нашите услуги години на ред, а ние се стремим да разнообразяваме програмите и да надграждаме дейностите си. Всичко това е свързано с нужда от закупуване на допълнителни неща. Материалите, които ние използваме, са изключително скъпи , те са и много качествени, така, че подкрепата на дарителите ни, е много важна.

Фокус: Споменахте, че основната Ви задача е да помагате на родители и децата. Обръщат ли се те към Вас?

Теменужка Тодорова: Мисля, че в последните години все повече хора и институции се запознаха с нашата работа. Има интерес от страна на училищата и детските градини, канят ни на посещения, ние също ги приемаме като гости. До голяма степен, това партньорство и сътрудничество с работещите на местно ниво, се подобрява в годините. Мисля, че има гласност, която в голяма степен дължим и на медиите, а  това води до информираност на хората и по този начин нещата се получават с по-голяма лекота в последната една година, в по-добро партньорство с институциите.

Фокус: Дали подготвяте някакви специални инициативи по случай 1-ви март, въпреки, че все още е рано и имате ли „културен календар“ със събития, който ще следвате през настоящата година?

Теменужка Тодорова: Никак не е рано, още повече, че 1-ви март е след по-малко от месец. Ние вече подготвяме мартенички в нашия център. С тях ще се включим в благотворителния базар на Община Свищов, по случай 1-ви март. Средствата, които ще съберем, ще използваме, за да закупим още допълнителни материали за терапията на децата. Така, че всеки който иска да ни подкрепи, може да си купи мартеничка от нашия щанд на благотворителния базар или от сградата на нашия център. Освен това, през тази година, по традиция, ще отбележим две знакови дати, свързани с работата ни и с желанието ни за промяна на обществените нагласи. Това са 21 март – Световният ден на хората със синдром на Даун и 2-ри април – Международният ден на информираност за аутизма. През годините се радваме, че все повече училища, детски градини и институции се включват в тези чествания, защото тяхната основна насоченост е да работим за промяна на обществените нагласи и да показваме възможностите на хората, засегнати от тези състояния, и въобще да сме по-толерантни към различията.

Фокус: В началото на година Вие и кметът на община Свищов Генчо Генчев и получихте  Националния златен приз „Човешки ресурси 2016”. Това е още едно свидетелство за успешната работа на местната администрация в тази насока, какво Ви предстои?

Теменужка Тодорова: По отношение на Националния златен приз „Човешки ресурси“ трябва да отбележим, че наградата, която получи г-н Генчев е в категория „Кмет на община“. Това бе отличие за доброто управление и работата на местната администрация. Докато моята награда бе в категория „Директор на социална организация“. Тя  е отличие за работата на целия екип и на всички професионалисти, с които съм имала и имам честта да работя. Може би е важно да отбележим това, че при нас в Свищов не просто беше създаден един Дневен център, а през всичките тези години се работи целенасочено за неговото развитие. Както Ви казах, ние сме в непрекъснат процес на надграждане на дейности, програми, терапии  и това е така, защото децата имат специфични нужди и ние трябва да им отговаряме адекватно.   Сега вече имаме решение и за проблема с материалната база. Конкретното развитие на услугата зависи от нуждите на конкретните лица, които ползват нашите дейности. Голямото ни желание е след приключването на тези ремонтни дейности и обединяването на центъра, да започнем да предоставяме услуги и на семейства, отглеждащи бебета и малки деца. Не само в случаите, в които има констатирано увреждане, но и във всички случаи, в които родителите имат притеснение относно развитието на детето си. Ние ще помагаме, когато те имат нужда от съвет или консултация, как да постъпят правилно и как да организират грижите за детето си. Това е една много важна подкрепа, точно в първите години от живота на детето, когато е най-важно да се работи за неговото развитие. Това е голямата ни мечта – да започнем да работим с бебета и малки деца, прилагайки семейно ориентираният подход в работата си.
Виждаме световният опит в тази насока и точно инвестицията в ранното детство дава най-големи положителни резултати след години, когато децата порастат и продължат живота си като големи хора.

Луиза ТРАНЧЕВА