Тихомир Безлов: Вътрешният пазар на сексуслуги е удвоен, докато външният регистрира спад

Тихомир Безлов, главен експерт в програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Каква е годишната оценка на заплахите от организираната престъпност в България за 2018 г., изготвена от програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията? Представя я Тихомир Безлов, главен експерт на програмата. Г-н Безлов, в изготвения от вашия център доклад включвате анализ на 10 престъпни  пазара: организирани ДДС измами, разпространение и трафик на наркотици, трафик на хора и  пазар на сексуслуги, нелегална търговия с горива, нелегална търговия с тютюневи изделия, каналджийство, киберпрестъпления, телефонни измами и за първи път включвате измамите със средства на ЕС и нелегалния дърводобив. Къде регистрирате спад и къде повишение?

Тихомир Безлов: Има няколко тенденции надолу, което е като че ли безспорно, защото и миналата година данните също го показаха. Става дума за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, с фокус сексуална експлоатация. Там има спад спрямо това, което сме правили в предишната оценка 2012 г. При цигарите, както горе-долу всички знаят, това е доста популярна тема, има почти троен спад, някъде около 450 милиона, 400-450 милиона лева на 140-160 милиона. При каналджийството може да се каже, че сега наблюдаваме спад. Но трябва да се има предвид, че този пазар възникна покрай бежанската криза 2013 г. и някъде 2016  г. този  пазар се затвори за България. Тоест той много лесно намали размерите си. При кражбите на моторни превозни средства имаме забележим спад пак спрямо тази оценка от 2012 г. При наркотиците има специфика, че там имаме в България четири групи, разглеждаме. Това са канабис, кокаин, хероин и синтетични наркотици. Има значим ръст между 2012 и сегашните оценки на канабиса и свиване съответно на  пазара на хероин, на синтетични наркотици и кокаин. Една изненада за нас беше почти удвояването на вътрешния  пазар на сексуални услуги.

Водещ: На какво се дължи този феномен?

Тихомир Безлов: Нямаме съвсем  точни отговори, но имаме някакви възможности за оценка на фактори. Примерно единият фактор е очевидно ръстът на платежоспособността на клиентите в сравнение с периода 2010-2012. Тогава беше, знаем, един такъв кризисен икономически период. Другият фактор е чуждите уикенд туристи, да ги наречем така, тоест хората, които ги виждаме в София, в Пловдив, които летят някъде от Западна Европа с нискобюджетните компании, отсядат в апартаменти на споделени услуги, тоест по-евтино от хотелите, и заедно с другите услуги, които консумират в страната, тази също е търсена услуга. Така че горе-долу това е обяснението. Разбира се, има и други фактори, за които имаме предположения, но нямаме емпирични доказателства. Какво друго? Едно от  усилията, които се опитахме да положим, е да направим някаква оценка колко са все пак злоупотребите с евросредства и респективно корупционните плащания по тези евросредства. За съжаление нямаме много добри емпирични данни за тази оценка. Разполагаме преди всичко с интервюта на хора, които работят в сектора или които са участвали в такива проекти и са имали личен опит. Та тотално оценката ни се движи между 60 – 60,3 милиона, с много голяма грешка при такава оценка може да има. Какво друго си заслужава да се коментира. Би трябвало да обръщаме внимание на това,  че старите традиционни криминални  пазари, които ги изброихме, които се свиват, като кражби на коли, ДДС измами, организирани ДДС измами искам да подчертая, контрабанда и разпространение на цигари и тютюневи изделия. Наблюдаваме такава тенденция на свиване на този  пазар, но същевременно имаме един друг проблем, който започва да се очертава, т.нар. организирана престъпност на белите якички. Това в българския случай е много свързано с институции, които под една или друга форма успяват да пресират бизнеса, за да си осигурят някаква корупционна рента.

Водещ:  Г-н Безлов, регистрирате ли използването или употребата на интернет в престъпността в различните видове престъпности и за различните  пазари.

Тихомир Безлов:  За съжаление, престъпността е много сложна за оценка и не сме се опитвали да я оценим. Но имаме класически  пазари, които ползват този вариант, особено значим ръст има употребата на интернет при ползването на сексуални услуги. Ние се опитахме да проследим историите и се вижда, че някъде 2011-2012 г., когато започна това усилие на МВР да ограничат адресите, т.нар. адреси апартаменти по големите градове, особено София, Варна, пък и Пловдив, виждаме как този тип услуга излиза в интернет пространството и бихме казали, че това се превръща в основната платформа за търсене на тази услуга. Няма го вече търсенето на адреса, както едно време се знаеха адресите.

Водещ: На публичния дом, грубо казано.

Тихомир Безлов: Така да го кажем, или бардаците, или апартаменти, както искате. Другото нещо, което имаме: тази среща между клиента и предлагащия, да кажем заведенията, клубовете, стриптийз баровете, там се е запазила тази платформа, но пак тя е силно подпомогната от интернет, възможностите за интернет услуги, като са с много обяви, групи за препоръки и т.н.

Водещ: А използва ли се страната ни, все едно по какъв начин, от чужди престъпни групи? Това улавяте ли го в изследването?

Тихомир Безлов:  Основното трасе, така да се каже, на хероин към Западна България минава през България, знаем го това повече или по-малко. Различни варианти има на ползване на българските криминални групи, обикновено те участват основно в логистиката на трафика на хероина. Сега подобни използвания на български криминални групи имахме при каналджийството по време на бежанската криза. Особено нашумяхме покрай този инцидент с починалите хора в хладилния камион. Но след това имаше десетки случаи в Западна Европа на залавяне на наши съграждани, които работеха за чужди криминални мрежи в Гърция, в Италия. Така че имаше транспортни фирми, които стана ясно, че сътрудничат на този тип прехвърляне на хора.

Водещ: Шокиращи ли са данните, които вие улавяте?  Може ли въз основа на тях да се каже, дали престъпността в България е овладяна, или все още господства над властите?

Тихомир Безлов:  Нашето обобщение е, че основната тема, която навремето беше, насилието при организираната престъпност, особено при силовите групировки, застрахователи, охранители, това насилие практически почти е изчезнало. Ние имаме такъв опит за количествена оценка на това насилие, използваме такива данни, които смятаме, че институциите няма как да изкривят. Примерно  взривове, които се регистрират и умишлени убийства. И ние виждаме, че значително е намалял броят на взривовете, те са в момента, да кажем, в порядъка под 20, при положение, че имахме години с над 200. Имаме доста интересна тенденция с умишлените убийства, които примерно спаднаха под 100, за миналата 2018 година са 92. Но на 100 хиляди ние влязохме в една група от почти в средата на брой убийства на 100 хиляди в ЕС. Преди бяхме с един от най-високите проценти на 100 хиляди, примерно  бяхме малко под балтийските републики, където имат друга традиция, свързана с алкохол например. Но това, което виждаме, е, че тази тенденция, които имахме през 90-те и началото на века за използване на насилие, като че ли се е променила.

Цоня Събчева