Тодорка Дамянова, КНСБ-Дупница: Предстои да обучим 26 безработни младежи за помощник-възпитатели в детските градини

 

Тодорка Дамянова, председател на Регионалния съюз на КНСБ в Дупница, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Дамянова, Регионалната организация на КНСБ започва обучение, насочено към безработни младежи от региона, в какво ще бъдат специализирани те?

Тодорка Дяманова: За пета поредна година КНСБ -Дупница стартира успешно проекта „Шанс за работа“, който е част от Националния план за действие по заетостта – 2017 г.
И тази година партньор по проекта е община Дупница, респективно детските градини, където ние ще предоставим обучения на работното място за придобиване на знания и умения на 26 безработни младежи. Обучението ще бъде за придобиване на професия „помощник-възпитател”. Тези младежи ще се обучават по теория и практика в детските градини на Дупница. По време на обучението за всеки присъствен ден, обучаемите ще получават парична стипендия. На пътуващите от съседните населени места, ще им бъдат изплащани транспортни разходи срещу представен билет за автобусен превоз. Одобрените кандидати първоначално ще преминат обучение по КК „Работа в екип“ за 32 учебни часа в рамките на 4 дни и ще получат сертификати. Ще продължат с тримесечен курс на обучение – 300 учебни часа по съответната професия. След успешно завършване на професионалното обучение и полагане на изпит, обучаемите получават удостоверение-образец на Министерство на образованието и науката за усвоена професия „Помощник -възпитател”. По този начин младежите ще могат да се реализират на свободния трудов пазар.
Фокус: Очаквате ли, че тези млади хора ще имат възможност реално да започнат работа като помощник-възпитатели?

Тодорка Дяманова: Надявам се, че това обучение ще им бъде от голяма полза, защото хората работещи в детските градини нямат такива документи. Идеята е да запазим младите хора в България, да не ги изпускаме в чужбина. Още по-добре е да запазим младежите в Дупница, защото близостта до София и Благоевград е фактор, поради който завършилите висше образование младежи предпочитат да останат в големите градове. Смятам, че давайки шанс да придобият професия, тези млади хора могат да се реализират и в самия град Дупница.

Фокус: Колко време ще продължи тяхното обучение и кой ще им бъде обучител?

Тодорка Дяманова: Както казах те ще започнат с обучение по ключови компетентности и работа в екип. За това нещо те ще получат сертификат, след това ще бъдат разпределени в детските градини, където на място ще бъдат обучавани. Казах, че вече пета година реализираме такъв проект, нашите председатели в детските градини са обучавали и до сега, имат знанието и уменията за това.

Фокус: Започнахте ли вече набирането на желаещи?

Тодорка Дяманова: До 13 март е срокът за набиране на кандидати. Те трябва да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, след което ще направим и подбор. Кандидатите трябва да са завършили най-малко 12 клас.

Фокус: Споменахте, че не за първи път реализирате подобен проект, какви други обучения сте правили?

Тодорка Дяманова: Имахме обучение за болногледачи, това беше първата година. Обучението се проведе в Бобов дол, а лицата стажуваха в намиращия се там хоспис и в Центъра за хора с увреждания. Следващата година имахме обучения за болногледачи, които стажуваха в общинската болница в Дупница. Миналата година имахме групи за болногледачи и за помощник-възпитатели. Трябва да кажа, че винаги помощник-възпитателите са били млади хора, а за болногледачите набирахме хора над 50-годишна възраст. Тази година имаме само обучение за помощник-възпитатели в детските градини, защото от тях има голяма нужда. Надявам се, че ще се раждат повече деца и ще има още по-голяма необходимост от помощник-възпитатели и от разкриване на работни места за тях в Дупница.

Венцеслав ИЛЧЕВ