Тодор Начев, ГЕРБ-Сливен: Номинираните кандидати за народни представители са доказани професионалисти

Тодор Начев

Интервю с Тодор Начев – председател на Групата общински съветници от ГЕРБ-Сливен

Въпрос: Г-н Начев, на последното заседание на Общинския съвет беше обявено, че Вие сте новият председател на Групата общински съветници от ГЕРБ. Каква е причината за промяната?

Тодор Начев: Причината е в решение, с което в началото на мандата въведохме ротационен принцип – да имаме нов председател на групата на всеки 6 месеца. Това значително облекчава дейността ни и разпределението на ангажиментите на всеки от нас. Една демократична идея, която ние реализираме на практика и смятам, че оптимизираме още повече своята работа.

Въпрос: Бяха издигнати номинациите на кандидати за народни представители. Прави впечатление, че сред тях няма нито едно име на общински съветник. Защо?

Тодор Начев: Нашата група излезе с предложение в листата да не бъдат включвани общински съветници и информирахме за това ръководството. Всеки от нас е в местния парламент и изпълнява своите задачи отговорно, с предварително поетите ангажименти към избирателите. Необходимо е да покажем и другите хора, които следват и подкрепят нашата  политика, които имат какво да дадат на обществото, и които също заслужават да се включат в надпреварата за спечелване на доверието на гражданите. Смятаме, че сред кандидатите за народни представители трябва да има нови лица, които могат да разчитат на нашата подкрепа и опит. Номинираните кандидати са достойни за уважение, всеотдайни, с доказан професионализъм и опит.

Въпрос: Какъв резултат очаквате за Сливен?

Тодор Начев: Най-напред очаквам една трудна кампания. Призовавам политическите партии към честност, коректност и почтеност. Оптимист съм, защото българите са трезво мислещи хора и могат да преценят кой ги залъгва и кой работи реално. ГЕРБ може да даде растеж, развитие и икономическа перспектива на страната. Предлагаме реалистична програма и знаем, че постигаме това, което планираме предварително и надграждаме постигнатото. Народните ни представители винаги са били много активни и благодарение на техните усилия интересите на Сливен са защитавани. ГЕРБ-Сливен помогна много на общината и има още какво да даде.