Тодор Петков, Община Дупница: Таксите за детска градина в Дупница са едни от най-ниските в страната

Началникът на отдел „Образование” към Община Дупница Тодор Петков, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Петков, какво трябва да знаят родителите относно кандидатстването в детска градина през тази година?

Тодор Петков: Родителите на деца, които през 2019 година навършват 3 години и желаят да ги запишат в детска градина трябва да подадат заявления за кандидатстване. Заявленията са по образец, изготвен в детската градина. За едно дете могат да се подадат документи  в една или повече детски градини по преценка на родителите. В населените места, където няма яслени групи, например селата Червен брег и Крайници могат да се приемат и 2 –годишни деца. Заявленията могат да се подават не само в централните сгради, а във всички, където има детски групи. Целта е да се улеснят родителите на деца в селата като се посочва за коя сграда се кандидатства. Напомням, че прием се прави само за първа възрастова група, т. е. 3-годишните деца. По принцип приемът в детските градини е целогодишен и деца могат да се записват при наличие на свободни места.

Фокус: Има ли достатъчно места в детските градини за всички желаещи?

Тодор Петков: Смятам, че през 2019 година всички желаещи родители ще могат да запишат своите деца. Местата са достатъчно и вярвам, че ще бъдат удовлетворени всички заявления. Има детски градини, към които се проявява по-засилен интерес и заявленията са повече от местата. Тогава се налага да се прилагат критерии, които да подредят децата и те са следните, изброени в низходящ ред: деца – кръгли сираци; деца в приемни семейства; деца с един жив родител; деца със специални образователни потребности; деца с родители, редовни студенти; деца с братя/сестри в същата детска градина; поредност на подаване на документите. Освен в целодневна организация, децата могат да бъдат записвани и в почасова, полудневна или самостоятелна. Родителите, които проявяват интерес към тези форми на организация могат да получат допълнителна информация в самите детски градини.

Фокус: Кога започва кампанията по приема в първа група и какви документи са необходими?

Тодор Петков: Документите ще се приемат от 1 до 15 март 2019 година, включително. Както казах заявлението е по образец, предоставен от самата детска градина. Необходимо е да се покаже и удостоверение за раждане, но не е нужно да се предоставя в детската градина. Важно е родителите да запазят входящия номер на заявлението, защото чрез него ще може да се направи справка в класирането за приетите деца. Тази мярка се въвежда във връзка със защитата на личните данни. Родители, които не смятат, че децата им не са класирани без причина, могат да оспорят класирането в детската градина и да изискат допълнителна информация за причините. Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Дупница също ще съдейства при необходимост. На 25 март 2019 година всяка детска градина ще обяви списъците на приетите в първа група деца. Записването ще става в периода от 26 до 29 март 2019 година , включително. След края на първата кампания ще се обявят свободните места и сроковете за подаване на нови заявления. Приемът за първа група продължава до 1 септември, а при наличие на свободни места деца могат да се записват целогодишно.

Фокус: Има ли промяна в таксите за ползване на детски градини и какви са те към момента?

Тодор Петков: Таксите за ползване на детски градини в община Дупница са едни от най-ниските в страната и са 2.00 лева на ден за първа и втора възрастови групи (3-4 годишни) и съответно 1.70 лева за трета и четвърта възрастови групи (5-6 годишни). В някои детски градини се организират различни допълнителни дейности като танци, спорт, английски език и други, които нямат задължителен характер и родителите сами трябва да преценят необходим ли е такъв разход.

Фокус:Има ли проблеми с материалната база на детските градини и в какво състояние е тя?

Тодор Петков: За съжаление трябва да признаем, че към момента някои групи към детски градини ползват пригодени сгради, които не осигуряват еднакво добри условия на отглеждане на децата. Усилията на общинското ръководство е към затварянето на тези помещения и това ще се реализира с построяването на новата сграда за детска градина в жк „Бистрица”. Предполагам, че от следваща учебна година ще може да се похвалим, че всички деца на Дупница се радват на хубави и благоустроени детски заведения. Изискват се повече усилия от общината и колективите за облагородяване на дворовете и осигуряване на повече уреди за игра в тях. Тук е важна ролята и на родителите, които могат да се включат с идеи и доброволен труд.

Фокус: Какви съвети може да отправите към родителите?

Тодор Петков: Моят съвет е децата да бъдат записвани в детска градина. По този начин те се подготвят за училище и е факт по-лесната адаптация след това. Особено важно е, че за 5 и 6-годишните предучилищното образование е задължително и родителите трябва да запишат и осигурят посещението на своите деца или в детска градини или в училище. Образователните експерти в общината извършват непрекъснати проверки и се съставят актове за установяване на административно нарушение на родители, които не са осигурили предучилищното образование на своите деца. Напомням, че родителите трябва да се запознаят със задължителните изследвания и документи от личния лекар при записване на своите деца.

Венцеслав ИЛЧЕВ