Тодор Тодоров, ДФ „Земеделие“: Голяма част от земеделските производители във великотърновски регион застраховат площите, които обработват

снимка: pixabay.com

Голяма част от земеделските производителите в областта застраховат площите, които обработват. Това се отнася основно за тези, които имат по-мащабни засети парцели, обясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Тодор Тодоров, директор на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в старата столица. Повече по темата, прочетете в цялото интервю.

Фокус: Г-н Тодоров, какъв е процентът на земеделските производители от региона, които избират да застраховат площите си срещу различни природни бедствия?

Тодор Тодоров: Няма как Държавен фонд да определи точният процент на земеделските производители, които застраховат своите площи, тъй като това е динамична величина. Той е различен във всеки един момент от, който и да е наблюдаван период, тъй като регистрацията на земеделски производители е целогодишен процес. Това, което аз имам като лични впечатления от моите разговори със земеделските производители  е, че по-големите от тях, тези, които обработват по-големи площи, масово застраховат засетите си парцели. И това е нормално с оглед на формираната от тях себестойност на земеделската продукция, тоест те имат финансовите възможности да си го позволят, за разлика от по-малките.

Фокус:  Какво включва самата застраховка и колко струва тя?

Тодор Тодоров: Отговорът на този въпрос е нормативно регламентиране. Бенефициентите, които застраховат площите си, трябва да заплатят 35% от застрахователната премия. Останалите 65 % се предоставят под формата на държавна помощ.

Фокус: А дали имате информация за сключените през миналата година застраховки?

Тодор Тодоров: Да, мога да Ви цитирам част от данните. В национален мащаб , през 2017 година, са подписани 354 договори за застраховки на земеделски площи. Общата им сума възлиза на 1, 197 164,99 лв.. Като по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция, през 2017 година, в Областта дирекция на ДФ „Земеделие“ е подадено едно заявление за подпомагане, като изплатената помощ е в размер на 2 848 лв.

Фокус: Нека обобщим как стоят нещата със застраховките през настоящата година?

Тодор Тодоров: Приключи приемът на документи за компенсации през настоящата година. По Схемата на държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Националната програма за контрол и вредители по трайните насаждения през зимния период, прилагана през 2017 година, в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“. са подали документи 20 земеделски стопани. В момента сме отчели 18 кандидати, но одобрените ще са ясни през май. По предварителна информация всички ще са одобрени. Средствата се изплащат до 25 май.

Фокус: Колко са били пропадналите площи през миналата година и кога започва процедурата по застраховане за настоящата, ако това не е се случило?

Тодор Тодоров: През миналата година по схемата за държавна помощ за компенсиране на  земеделски стопани за напълно  пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия,  настъпили през 2017 година, в Областната дирекция на ДФ „Земеделие“, са подадени и одобрени 38 заявления. Изплатената финансова помощ е 418 940 лв.  Подаването на заявления за подпомагане по държавната помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция през 2018 продължава до 31 август.

Фокус: В края на март, бе прието решение на Управителния съвет, което касае схемите за кратосрочни плащания. Дали е възможно да обобщим какви са изискванията към стопаните и какво гласи решението?

Тодор Тодоров: По време на заседанието, когато бе прието решението, бяха приети едни параметри в помощта за компенсиране на щетите по земеделските култури , причинени от неблагоприятни климатични условия. Финансовият ресурс , който ще бъде разпределен през 2018-та година, е 4 млн. лв. по схемата на държавна помощ. В рамките на бюджета по тази схема се разпределя един финансов ресурс 1 428 794 лв. по схемата „Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури , причинени от неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017, при 10 % интензитет за производствените разходи“ , за следните култури :  – за пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури до 132, 36 лв. на декар, за  ечемик до 111.81 лв. на хектар, за слънчоглед до 119.99 лв. на хектар, соята е 112,51 лв. за хектар, ръж до 101. 13 лв. за хектар и  сурго до 94.85 лв. за хектар.  На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100 % пропаднали площи от посочените . Парите ще са изплатени през настоящата година.

Фокус: Дали изпращането на парите се случва през годината, в която е причинена вредата и от какво зависи това?

Тодор Тодоров: Когато има форсмажорно обстоятелство, тоест  някакво климатично събитие, земеделците подават заявленията си в Общинските служби по земеделие, след това комисии обхождат площите и констатират процента на пропадналите площи по заявените парцели. Ако той е 100%, те имат право на помощ, както обясних.  Държавен фонд „Земеделие“ и Областна дирекция  „Земеделие“ към министерството  работят експедитивно и ще дам пример – за миналата година за две от културите парите бяха платени в рамките на календарната година, но това не  е възможно да всички култури. Но това е нормална административна практика. Зависи от културата и колко бързо ще бъдат обработени документите.

Луиза ТРАНЧЕВА