ТП на НОИ ще проведе приемна за граждани в Свищов

Свищов. Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Велико Търново уведомява, че от 10.00 до 13.30 часа в приемната на ТП на НОИ в сградата на Община Свищов с цел консултиране на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент, експертен екип от отдел „Пенсии“ ще предоставя на своите бъдещи клиенти услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия“. За да бъде извършено изчислението е необходимо да бъдат представени Лична карта, удостоверение за осигурителен доход обраццц УП-2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 година по избор и документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 1 януари 1997 година  – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и други.

Освен наличието на горепосочените документи гражданите следва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 1 януари 1997 година. След тази датата информацията за осигурителния стаж и доход е служебно известна въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Изчисленият размер е прогнозен, базира се на информацията

подадена от работодателите в Регистъра на осигурените лица, както и на последния, обявен от НОИ, среден осигурителен доход за страната. Поради ежемесечната промяна на средния осигурителен доход за страната, обявяван от НОИ, както и в случаите, при които е подадена некоректна информация от осигурителите размерът на пенсията при отпускането ѝ няма да съвпада с изчисления прогнозен.