Три безработни лица са се конкурирали за едно работно място във Велико Търново през април

Велико Търново. Три безработни лица са се конкурирали за едно работно място във Велико Търново през април. Това съобщи Бойка Ганева, началник отдел „Активна политика на пазара на труда“ в Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Тя посочи, че за предходния месец март за едно работно място са се борили пет лица. Новорегистрираните в Бюрото по труда и тези с възстановена регистрация са били общо 269 души, като се отчита спад със 68 лица спрямо месец март. Входящият поток в община Велико Търново е 210, в община Елена – 34, а в община Златарица – 25. От новорегистрираните през месец април лица едно е с възстановена регистрация, три са в резултат на масови уволнения, 64 са активираните лица, едно лице е регистрирано след приключване на работа по програми и мерки за заетост, 194 лица – след приключване на работа, четири лица са регистрирани за ползване услуги на други институции, а две лица са регистрирани след изтичане срока на наложена им санкция по реда на ЗНЗ. Най-много са новорегистрираните лица от частния сектор – 160, следвани от сектор „услуги“ – 104 и сектор „индустрия“ – 61. От аграрния сектор на пазара на труда са излезли 15 души, а 88 са с неуточнен отрасъл. Изходящият поток за месец април е 393 души, като се отичта спад с 41 души спрямо март. От тях 86% са постъпили на работа, 8.9% саотпаднали поради наложена санкция от Дирекция „Бюро по труда“ във връзка с неизпълнение плана за действие, отказ от предложено им работно място и други, 5.1% са отпаднали поради причини като смяна на местожителство, пенсиониране и др. От постъпилите на работа безработни лица 112 души са с посредничеството на Дирекция „Бюро по труда“, в това число на първичен трудов пазар – 99 лица, по програми за заетост – 2 лица, по ОП „РЧР“ – 8 лица и       по мерки – 3 лица. „Изходящият поток през април бележи превес над входящия, в резултат на което равнището на безработицата намалява спрямо предходния месец“, посочи Бойка Ганева.

Надежда КРЪСТЕВА