Тръстика и дървета са изгорели при пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“

Снимка:РИОСВ- Русе

Суха трева, тръстика и единични дървета са изгорели при възникнал пожар вчера на територията на ЗМ „Калимок-Бръшлен“, в района на с. Нова Черна, Община Тутракан. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите- Русе. Експерти на РИОСВ-Русе извършиха оглед днес на терен, за да оценят нанесените щети. В момента на проверката не е установено активно огнище и не са  наблюдавани пламъци и дим. По груба оценка засегната площ е около 5000 дка. Причината за инцидента най-вероятно е умишлен палеж, тъй като в района не се извършват дейности, които биха могли да предизвикат пожар. Вероятно са засегнати безгръбначни, земноводни и влечуги, но няма данни за щети върху характерните за защитената местност птици, тъй като все още не е започнал гнездовият период и не се наблюдава струпване на екземпляри в района. Този пожар не е изолиран случай в най-голямата по площ от тази категория защитена територия. Подобни примитивни практики са свързани с опити за лесно прочистване на земи от растителност и улесняване лова на определени видове дивеч. Те са крайно нежелателни, тай като могат да унищожат ценни растителни и животински видове, да доведат до замърсяване на въздуха и материални щети.