ТСБ: Реализираните нощувки през декември 2017 г в област Смолян са със 178,2 % повече спрямо ноември  

хотел

Реализираните нощувки в област Смолян са 78 313, като 68 199 (87.1%) от тях са от български граждани, а 10 114 (12.9%) – от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките се увеличават със 178.2%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро „ЮГ“ – Смолян. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2017 г. реализираните нощувки се увеличават с 21.2%, като нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличават с 34.0%, в категориите с 4 и 5 звезди – с 24.3%, а в местата с 1 и 2 звезди – с 1.0%.

През декември 2017 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.6% от нощувките на чужденци и 34.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 41.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.2 и 25.2%.

През декември 2017 г. в област Смолян са функционирали 273 места за настаняване с над 10 легла, от които 138 са хотели и 135 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 455, а на леглата – 11 276. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 40.7%, а леглата в тях – с 48.7%. Спрямо декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават със 7.5%, а леглата в тях – с 5.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2017 г. се увеличават с 16.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 32 668. От всички пренощували лица 91.0% са българи и са реализирали средно по 2.3 нощувки. 43.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 2 944, като 47.6% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.4.