Увеличават се безработните с работническа професия в Свищов

Снимка: pixabay.com

Свищов . Увеличават се безработните с работническа професия в Свищов. Това показват данните за нивото на безработицата през месец януари, съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Таня Гуцева, директор Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов. Тя посочи, че техният брой е 427 души, а относителният им дял заема 38.61 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва увеличение с 80 души и покачване на дела с 2,35 пункта. Броят на лицата без специалност и квалификация също се увеличава и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 340 души. Относителният им дял е 30.74 %. Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 339 души. Отбелязва се абсолютно увеличение с 9 души и почти се изравнява с групата на безработните без професия. Относителният им дял е 30,65 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение.

Таня Гуцева съобщи, че по отношение на образователната характеристика на безработните се наблюдава абсолютно увеличение и покачване на дела на групите на лицата с основно и средно образование и снижение на заемания дял на лицата с начално и висше образование.

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 64 души, а относителният й дял заема 5,78 %.  Групата на лицата с основно образование наброява 171 души, а относителният й дял заема 15,46 %.  Висшистите без работа са 203 души с относителен дял 18,35 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 668, което е 60,4 на сто от структурата на безработните по образование.

Надежда КРЪСТЕВА