Увеличава се броят на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в областта

Кюстендил. Увеличава се броят на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в областта. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Даниела Димитрова, началник на отдел „Статистически изследвания” към Териториално бюро – Югозапад. В началото на месец юли отчетеното увеличение е с 0,8 %, а броят на работещите достига 29 200 души. „В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.2 и 14.9%”, каза Даниела Димитрова. Данните сочат, че наетите лица в частния сектор са близо 22 000 души, а останалите работят в обществения сектор. Най-значително увеличение в броя на наетите лица има в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Най-голямо процентно намаление на наетите лица има в дейностите „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивнапромишленост”.

Венцеслав ИЛЧЕВ