Увеличава се използването на питейна вода от жителите на област Кюстендил

Кюстендил. Увеличава се използването на питейна вода от жителите на област Кюстендил. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Даниела Димитрова, началник на отдел „Статистически изследвания” към Териториално бюро – Югозапад. Данните сочат, че 99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване. В рамките на година използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 97 л/ден на 99 л/ден. През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица, Бургас и Благоевград. От 2015 година насам в област Кюстендил се регистрира режим на водоснабдяване за 1 % от населението поради недостиг на вода. С ограничено водоподаване е било 3 % от населението в страната, като най-засегнати са областите Ловеч и Габрово. Данните сочат, че със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води е свързано 62 % от населението в областта, при общо за страната 63.4%. В областта 75.2% от населението е свързано с обществената канализация, като за 13.2% от населението обществената канализационна мрежа е без наличие на пречистване.

Венцеслав ИЛЧЕВ