Удължава се бедственото положение на територията на община Аксаково

зима Ямбол

 

Във връзка продължаващата усложнена метеорологична обстановка на територията на община Аксаково се удължава бедственото положение до девети януари, понеделник. Това съобщиха от пресцентъра на общината. В резултат от силния вятър, снегонавяване, ниски температури и обледявания, невъзможността да бъде възобновен транспортния достъп до населените места, затворените за движение основните пътни направления от републиканската мрежа, свързващи община Аксаково, както и продължаващата работа на екипите по аварийното възстановяване на електрозахранването и водоподаването в по-голямата част от населените места на територията на общината, и с цел удължаване на мерките предприети за овладяване на бедствието, провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи, осигуряване на условия за запазване здравето и живота на гражданите и предотвратяване на вреди върху тяхното имущество, ситуацията в общината остава сложна.