Управител на дружество е осъден за престъпление против паричната и кредитна система след споразумение с Окръжна прокуратура – Велико Търново

Снимка: Районен съд

Управител на дружество е осъден за престъпление против паричната и кредитна система след споразумение с Окръжна прокуратура – град Велико Търново. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Велико Търново. Съдът одобри постигнато с прокуратурата споразумение с което Стела А. се признава за виновна за това, че на  29 март 2013 година в град Велико Търново, като управител и представляващ юридическото лице „Еко – ват 05″ ЕООД, град Добрич, представила пред Регионална разплащателна агенция /РРА/ Велико Търново при Държавен Фонд „Земеделие“ неверни сведения в заявка за окончателно плащане от 29 март 2013 година по Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по договор №07/312/00741/15.04.2011 г.,  като към заявка за плащане от 29 март 2013-та приложила документи с неверни сведения – констативен акт от 31 октомври 2011 година за установяване годността за приемане на строежа за къща за гости № 1 и  къща за гости № 3 по плана на град Плачковци,  община Трявна, и в които било посочено, че строител на горепосочените къщи е „Екострой Трявна“ ООД, за да получи „Еко – ват 05″ ЕООД  сумата от 142 687, 44 лв. – средства от фондове принадлежащи на Европейския съюз- Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Престъпление по чл. 248а  от НК. Деянието е извършено умишлено, при форма на вината пряк умисъл. На  управителката на дружество е наложено наказание  седем месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 66 от НК е отложено с изпитателен срок от три години.

Споразумението има последици на влязла в сила присъда.