Установени са превишения по показател „нитрати” в питейната вода на с. Левски, община Суворово

Установени са превишения по показател „нитрати” в питейната вода на с. Левски, община Суворово. Това сочи информацията за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 15 октомври – 31 октомври от мониторинга на Регионалната здравна инспекция във Варна, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. За констатираните превишения по показател „нитрати” в питейната вода на с. Левски е уведомен кмета на община Суворово за предприемане на мерки за информиране на населението и на общопрактикуващите лекари, че водата не се препоръчва за пиене и приготвяне на храна от уязвими групи на населението – бременни, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и на панкреаса. Според Световната здравна организация безвредното количество нитрати за възрастен човек е 5 мг/кг тегло, а допустимата дневна доза, която не представлява риск за здравето е 500 мг.

В информацията се посочва, че от изследваните 25 проби при консуматорите от местни водоизточници по микробиологични показатели 13 не отговарят на  наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Това са острата чешма в гр. Суворово, чешма в центъра на с. Просечен, чешма до казана в с.Баново, чешма „Паметника” в с. Николаевка, Горчивата чешма в с. Каменар, Горчивата чешма в с. Ветрино, Чучурките в гр. Белослав, Горната чешма в с. Млада гвардия, Чакърова чешма в с. Ягнило, чешма „Под игото” във Варна, чешма пред „Манастирска изба” във Варна, чешма в кв.”Владиславово”, до бл.5, и чешма „Света Марина”, кв. „Възраждане”, местност Кочмар. Издадени са предписания до кметовете на общини за поставяне на трайна маркировка върху местните обществени чешми, че водата е негодна за пиене там, където същата не отговаря на изискванията за микробиологичните показатели. Предвид на това, че местните обществени чешми не са основно водоснабдяване в населените места, същите не представляват риск за здравето на населението.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА