Ученици бяха запознати с опасностите в Интернет

Третокласниците  от училище  „Елисавета Багряна“ бяха запознати с опасностите в Интернет, съобщиха от Местната комисия за борба с трафика на хора. В 3 „Б“ и 3 „Г“ клас се проведе беседа на тема ,,Безопасен интернет и противодействие на трафика на деца. Рискове от въвличане в трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация чрез интернет“. Беседата бе проведено от  Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен.

Учениците се запознаха със съвременните заплахи в интернет, като преследване и онлайн тормоз. Разгледани бяха най-често посещаваните сайтове, в които децата могат да попаднат – опасни канали, форуми и групи. Представени бяха истории на засегнати и се даде възможност за дискусии по темата.

 

Децата чуха за най-актуалните тенденции в използването на интернет и дигиталните технологии сред подрастващите, какво е дигитално-медийна грамотност и как тя помага за надграждане на безопасното поведение на децата онлайн, както и как да си партнират успешно с родителите в работата по тази тема. Акцент бе поставен и върху това защо и как трафикантите използват интернет за въвличане на жертви, както и какъв е профилът на уязвимите деца.

След беседата се проведе родителска среща с родителите на учениците. Целта на срещата бе родителите да се запознаят с това как могат да предпазят децата си от заплахите в интернет.

Съвременните тенденции показват, че интернет, в частност социалните мрежи и сайтовете за запознанства, е широко разпространен метод за въвличане, контрол и експлоатация на жертвите на трафик на хора. Социалните мрежи са изключително популярни и достъпни и могат да предоставят известна анонимност на потребителите, като това ги прави и потенциално опасни.

Особено уязвима група за попадане в мрежа за трафик на хора са децата, които поради своите възрастови особености са склонни да поемат повече рискове, който нерядко се изразяват в създаване и предоверяване на онлайн приятелства.