Ученици от СУ „Димитър Маринов“ от гр. Лом посетиха РИОСВ – Монтана

Ученици от СУ „Димитър Маринов“ от гр. Лом с интереси в областта на екологията посетиха днес РИОСВ – Монтана, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от инспекцията. В Информационния център децата се запознаха със структурата и дейността на екоинспекцията. Експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ презентираха филма „Рефрени на природата“. Документалният филм „Рефрени на природата“ фокусира вниманието върху значимостта на резерватите „Горната гория“, „Чупрене“ и поддържан резерват „Ибиша“ и показва многообразието на защитените видове от флората и фауната и природните местообитания в горепосочените резервати.