Ученици симулираха военен съдебен процес в Деня на отворените врати на Военния съд

„Ден на отворените врати“ под надслов „140 години от
създаване на първите военни съдилища в България се състоя във Военен съд – Сливен, съобщиха от институцията. Военните съдилища като специализирани съдилища в системата на съдилищата от общата юрисдикция. Място, значение и роля на Военен съд –Сливен в съвременното военно правораздаване“.
Специални гости бяха тридесет ученици от ПГИ „Проф. Д-р Тодор Табаков“ – гр. Сливен, изучаващи право, заедно с директора на училището  Димитър Добрев, зам. директор Красимира Далакчиева и класен ръководител Йоана Енева. В инициативата взеха участие полк. Христо Тинев – Административен ръководител – Военно окръжен прокурор на
ВОП – Сливен и адвокат Кирил Кирчев от Адвокатска колегия – Сливен.
В деловодството на съда и в съдебната зала съдебният деловодител Ана  Тодорова – лице за контакт с медиите, запозна учениците с дейността на съда, с работата в съдебното деловодство, работата на съдебните служители и услугите, които се предоставят на гражданите. Административният ръководител – председател на ВС – Сливен полк. Георги Георгиев покани гостите в съдебната зала на съда, където
бяха запознати с историята на военното правораздаване, със спецификата на организацията и дейността на военните съдилища в Република България и в частност на Военен съд – Сливен. При срещата учениците получиха максимално достъпна и разбираема информация за структурата и работата
на съдиите и съдебната администрация от Военен съд – Сливен. В рамките на инициативата беше представена функцията на страните и участниците в съдебно заседание, както и дейността на председателя на състава. Беше
дадена възможност на учениците да отправят въпроси към представителя на обвинителната власт, към защитата и председателя, както и да седнат на местата на страните в процеса и на мястото на съдията.
Председателят на Военен съд – Сливен полк. Георги Георгиев връчи на учениците сертификати за участието им в инициативата, както и символичен подарък – химикали.