Учени от България и чужбина се включиха в Докторантско училище в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Благоевград. В Югозападния университет „Неофит Рилски“ днес бе открито Докторантско училище с международно участие, организирано от Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. Събитието бе открито от зам.-ректора на университета проф. д-р Георги Апостолов. Приветствие към докторантите отправи деканът на Философския факултет проф. д-р Борис Манов. Поздрав към участниците отправиха и деканът на Факултета за проучвания на Югоизточна Европа към университета „Евро-Балкан“, Скопие, Македония – проф. д-р Душка Матевска и проф. д-р Зоран Матевски, директор на Катедрата по социология към университета „Св.св. Кирил и Методий”, Скопие, Македония.

В първия ден от Докторантското училище учени от България и Македония изнесоха лекции пред български и чуждестранни докторанти.

На 28 април 2017 г. (петък) от 09:00 ч. в зала 114 на Учебен корпус 1 ще стартира Докторантската научна сесия, в която ще вземат участие докторанти от ЮЗУ „Неофит Рилски“, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, ВСУ „Черноризец Храбър“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и от университета „Св.св. Кирил и Методий”, Скопие. Те ще изнесат доклади свързани с различни проблеми на хуманитаристиката.