Училищата в Силистренско продължават да предлагат дистанционни консултации и обучителни дейности за учениците от І до ХІІ клас

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Училищата в област Силистра продължават да предлагат дистанционни консултации и обучителни дейности за учениците от І до ХІІ клас. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието. Обхват на ученици от 90 до 100 % има в 23 училища от общо 45. Делът на обхванатите ученици нарастна от 87, 5 % от общия брой миналата седмица на 89, 24 % към 25 март. Все още не могат да бъдат обхванати ученици, които нямат интернет и/или устройства. Нарастна делът на учителите, които се включиха в дистанционните форми на общуване и обучение – от 91, 4 % за миналата седмица на 94, 5  % към 25 март. В 34 училища се предлагат и дейности за ученици със специални образователни потребности. Само 1 училище с 26 ученици напълно не може да осигури дистанционно обучение в електронна среда, но се очаква да се включи през новата седмица. Организацията се създава децентрализирано по училища. Не се налагат общи модели и подходи, за да може всяко училище да отчете спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от училищата за избрания подход и организация.