Ферхан Хасан, Община Дългопол: Преобразувахме училището в село Цонево от основно в обединено, за да задържим децата в образователната система

Ферхан Хасан, началник отдел „Хуманитарни дейности и образование“ в Община Дългопол, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Как се подготвяте за началото на новата учебна година и ще има ли закрити училища?

Ферхан Хасан: Преобразувахме училището в село Цонево от основно в обединено. За новата учебна година на територията на общината няма да има закрити училища. Още в самото начало на мандата кметът на Община Дългопол Георги Георгиев заяви, че закрити училища на територията на община Дългопол в неговия мандат няма да има. Напротив, опитваме се да развием максимално добре образователната инфраструктура, съвместно с Регионалното управление по образованието във Варна. Благодаря им за подкрепата, която винаги ни оказват. На територията на общината към момента има 7 училища, от които 2 са средни. През тази учебна година с колегите от село Цонево подготвихме документацията и преобразувахме основното училище в населеното място в обединено. Обединеното училище е с възможност за обучение до 10 клас или първа степен на гимназиален етап. По този начин се предоставя възможност на децата да продължат образованието си в населеното място, в което живеят. Таксите за детските градини в община Дългопол са отменени с цел включване на децата в образователния процес от по-ранна възраст. На територията на общината има 4 детски градини с три филиала. По предложение на кмета на Община Дългопол Георги Георгиев и с решение на Общински съвет – Дългопол таксите в детските градини, които бяха в размер на 35 лева, са отменени. Това е допълнителен стимул за родителите децата да посещават детските градини и да започнат своето включване в образователния процес от по-ранна възраст. По този начин ще разширим и обхвата на децата, които не посещават детски заведения. Отменените такси в детските градини ще бъдат за сметка на Община Дългопол.

Фокус: Предприети ли са действия по повод обхващане на повече деца в образователната система и недопускане отпадането им от?

Ферхан Хасан: Община Дългопол е предприела действия за обхващане на децата и учениците в образователната система. На територията на общината няма много деца, които да отпадат от образователната система. С предприетите мерки – премахване на таксите в детските градини и преобразуване на училището в село Цонево от основно в обединено, се опитваме максимално да обхванем в системата всички деца и ученици. Работим и по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, по който ще бъдат създадени работни групи. С преобразуването на училището в село Цонево обхванахме 100% от децата след седми клас от няколко населени места в общината. Ако не бяхме предприели тези действия, те нямаше да продължат образованието си. По същия начин и в детските градини – обхващаме повече деца с отпадане на таксите. Също Община Дългопол дофинансира маломерни и слети паралелки в училища от региона.

Фокус: Какъв е бюджетът на общината за образование и предвиждат ли се ремонтни дейности за новата учебна година?

Ферхан Хасан: Бюджетът за образование на Община Дългопол е в размер на 4,547 млн. лева, от които по местна дейност средствата са 269 844 лева. Имаме дофинансиране на маломерни и слети паралелки заради демографията в малките населени места, тъй като учениците са под изискуемия минимум по наредбата. Тази година сумата за дофинансиране е 25 000 лева и предстои да бъде увеличена, защото още едно учебно заведение ще бъде включено в списъка на училищата, които имат маломерни и слети паралелки и ще бъдат дофинансирани. Предвиждат се ремонти в детските градини в селата Медовец и Партизани по предписания на здравната инспекция. Към общинската администрация има назначени хора, които извършват строителни и монтажни дейности по общинската инфраструктура. Частични ремонти ще има и в училищата на територията на община Дългопол. Тази година в  първи клас в Дългопол ще постъпят около 150 деца.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА