Финансовата катедра при Стопанска академия подкрепи регионален форум за млади предприемачи във Враца

Велико Търново. Трима млади представители на бизнеса от Враца – Мартин Харизанов, Борил Коцев и Георги Николов заслужиха горещи адмирации за своята инициатива за организиране и провеждане на първото по рода си регионално състезание по предприемачество „Аз избирам да се развивам във Враца”. Инициативата се осъществи със съдействието на сдружение „Благотворни приятели” – Враца, Младежки дом – Враца, алумни клуб „Финанси 2013”, катедра „Финанси и кредит” при Стопанската академия „Д. А. Ценов”, академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов”,, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов”, съобщават от пресцентъра на ВУЗ-а.

Сред гостите на събитието от страна на свищовската финансова катедра бяха проф. д-р Андрей Захариев – ръководител на катедрата и председател на фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, доц. д-р Ангел Ангелов – преподавател в катедрата, гл. ас. д-р Петко Ангелов – катедрен Алумни координатор и докт. Силвия Заркова – двукратен носител на наградата „Млад икономист” на Съюза на икономистите в България.

В приветствието си към над стоте участници и гости проф. Захариев подчерта, че с новото териториално деление и създаването на Дунавския район за планиране с 1/3 от територията и ¼ от населението на страната, именно Стопанска академия „Д. А. Ценов”, съгласно реформите от страна на МОН, ще бъде единственото ресурсно висше училище за дунавска северна България за обучение по бизнес и предприемачество. Освен с голям награден фонд, осигурен чрез дарения от бизнеса за участниците в състезанието, проф. Захариев оповести и ключово социално предимство за всички бъдещи студенти-първокурсници в Алма матер в Свищов, изразено в безплатно общежитие при класиране и записване в първи курс, редовно обучение в годината на полагане на зрелостния изпит и кандидатстване със сертификат за участие и отлично представяне в ученическото състезание по предприемачество. На всички ученици бяха издадени поименни сертификати за участието им в състезанието, които осигуряват и прием по първа желана специалност при кандидатстване в степен „бакалавър” в СА ‚Д. А. Ценов”.

Състезанието по предприемачество бе за ученици от 10-ти до 12-ти клас, с участници в отбори от трима до пет човека. Всяко училище можеше да участва с няколко отбора, като за най-добрите бе осигурен награден фонд от 700 лева. Първа награда и 400 лв. получи отбор 1 на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство с проект за развитие на бубарството в състав Габриела Нитоловска, Мариела Младенова и Евгения Евгениева. Втора награда от 200 лв. получи отбор 3 на Средно училище „Козма Тричков” с проект в помощ на незрящите хора при посещението в музей. Съставът на отбора включваше Натали Тодорова, Симона Стоянова, Адриана Миланова и Памела Иванова. Трета награда от 100 лв. спечели отбор 1 на Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов” с проект за диетичен продукт от лешници и мед, и екип в състав Христо Георгиев, Петко Герасимов, Ванеса Нинова, Йоана Лалконска. Отличените отбори получиха и предметни награди, осигурени от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”.

Като допълнителен стимул, всички участници заслужиха и сертификат за парична награда – стипендия, която се изплаща след полагане на успешен зрелостен изпит, кандидатстване и прием в редовна форма на обучение в специалност „Финанси” в Стопанската академия „Д. А. Ценов”. Стипендията е в размер на 200 лева и се връчва на първия студентски празник при записване като студент в Алма матер в Свищов. Средствата за стипендиите са осигурени чрез Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” на база постъпили целеви дарения на обща стойност 11400 лв., вкл. от Алумни клуб „Финанси 2013” с председател Мартин Харизанов, преподаватели, банки и застрахователни дружества.

Целта на състезанието бе младите хора да докажат, че има смисъл да останат във Враца и да създават бизнес в сърцето на Северозапада. Перфектен домакин на състезанието бе Младежки дом – Враца, където отборите имаха възможност да презентират и защитят бизнес проект пред жури, включващо в състав си бизнесмените Мартин Харизанов, Борил Коцев и Георги Николов. При закриването на състезанието тримата инициатори обещаха състезанието да стане ежегодно.