Форум отбранителни технологии 2019 започва в Шумен

От  1 до 3 октомври във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен на Националния военен университет „Васил Левски”  ще се проведе  „Форум отбранителни технологии 2019”. Това съобщиха от Военния факултет. В рамките на форума ще се проведат научна конференция с международно участие, изложение на продукти за сигурност и отбрана,  демонстративни стрелби. Форумът е съвместна инициатива на Национален военен университет „Васил Левски“; факултет „Артилерия, ПВО и КИС”; Военна техническа академия „Фердинанд І”, гр. Букурещ, Румъния; Университет „Спиру Харет”, гр. Букурещ, Румъния; Военновъздушна академия „Хенри Коанда”, гр. Брашов, Румъния; Университет за военни науки, гр. Варшава, Полша; Академия по технологии, гр. Резекне, Латвия; Военен университет по технологии, гр. Варшава, Полша; Военновъздушен университет – Факултет „Национална отбрана и логистика”, Полша. Международната научна конференция ще бъде открита от 11.00 часа в брифинг зала на Департамент „Чуждоезиково обучение” от полк. доц. д-р инж. Дилян Димитров.  От 14.30 часа са предвидени презентации на фирми от българската отбранителна индустрия – „Дунарит” АД, „Оптоелектрон Груп” АД – гр. Панагюрище, „Аркус” АД, „Сейджконсултантс” АД, Вазовски машиностроителни заводи ЕАД.  Атрактивните демонстративни стрелби на Артилерийско-стрелкови полигон „Марково” ще започнат в 11.00 часа на 3 октомври.