Френски университет заяви интерес за партньорство със Стопанска академия „Д. А. Ценов” при обучението на магистри с двойна диплома

Велико Търново. Интерес за междууниверситетско сътрудничество със Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов при обучението на магистри с двойна диплома в областта на туризма, заяви френският Университет „Литорал Кот д’Опал”, съобщават от пресцентъра на ВУЗ-а. Предложението за партньорство бе отправено по време на проведена в свищовското висше училище среща, от Винсент Хърбърт – директор на магистърска програма по туризъм към френския университет. При гостуването си в Стопанска академия той бе придружен от Евгения Маделин – българка, преподавател в Университета. От страна на домакините, в срещата участваха проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор „Учебна дейност”, доц. д-р Маруся Смокова – директор на Центъра за международна дейност, доц. д-р Петя Иванова – ръководител на катедра „Икономика и управление на туризма”, ас. д-р Любомира Тодорова и ас. д-р Павлин Павлов – преподаватели от катедрата.

Срещата бе осъществена по инициатива на Винсент Хърбърт, който реализира Еразъм мобилност в Стопанска академия с цел преподаване. В презентация за Университета „Литорал Кот д’Опал”, той поясни, че това е държавно висше училище с четири локации в страната, като факултетът по туризъм е ситуиран в гр. Дюнкерк, Северна Франция.

Доц. д-р Петя Иванова представи пред гостите катедрата, развиваните специалности и програми в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. Във връзка с чуждоезиковото обучение бе пояснено, че две от магистърските програми в областта на туризма са на английски език. Представен бе и списък с курсовете, които катедрата предлага за обучение на Еразъм студенти. По повод предстоящото честване на 10-годишнината на специалност „Икономика на туризма”, доц. Иванова отправи към гостите покана за участие в международната научно-практическа конференция, която ще се проведе през м. октомври на тема „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи”.

В рамките на първата по рода си работна среща двете страни споделиха опит от вече реализирани междууниверситетски партньорства при обучение на магистри с двойни дипломи. Обсъдени бяха и конкретни стъпки за сключване на договор за сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и Университет „Литорал Кот д’Опал”, Франция.