Халил Летифов, ДПС: След фалстарта на електронната винетка, трябва добре да си подготвим домашното за тол системата, провеждайки необходимите принципни дебати

 

 

Новата тол система стартира тестово на 16 август. Планираните нови тарифи за превоз обаче провокираха недоволството на превозвачите, които заплашиха и с протестни действия. От бранша настояха и за отлагане на тол системата у нас. Ще се намери ли компромисен вариант и ще има ли ощетени? Отговорите търсим с председателя на Транспортната комисия в НС и депутат от ПГ на ДПС Халил Летифов в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

 

Водещ: Господин Летифов, първо- на фона на разнопосочните коментари около системата, които слушаме, необходима ли е тя на България и закъсняхме ли с въвеждането й?

Халил Летифов: Да, необходима е тол системата на България, тъй като имаме твърде голяма пътна инфраструктура, която за съжаление не можем да поддържаме, от една страна. Второ, тя не е толкова добре развита, ако трябва да бъдем честни, от гледна точка на скоростни пътища, на магистрали – виждаме че все още не сме довършили основните си артерии, каквито са „Тракия“ и „Хемус“, да не говорим за всичката останала свързаност, която ни липсва в посока север-юг. Така че от тази гледна точка – да, тол системата като начин на финансиране директно за поддържане на пътната инфраструктура е необходима. Дали сме закъснели – може би да, имайки предвид в какво състояние е пътната инфраструктура.

Водещ: Имайки предвид точно това лошо състояние на част от пътищата ни, стана ясно че за част от републиканската пътна мрежа такси няма да бъдат събирани. Кога ще бъде изготвена пътна карта с отсечките, върху които ще бъде наложена такса?

Халил Летифов: Срокът, който цитирахте е коректен- за тестовото пускане или за функционирането вече на тол системата от 16 август, което ще рече че пътищата, които ще бъдат включени в таксуването, това което дадоха като индикация от Пътната агенция, че там ще бъдат включени и приблизително една втора от държавната пътна инфраструктура. Или около 10 хиляди и 800 км, като една част от тях, поне чисто проектно да бъдат с нулева такса – тези, които са в лошо състояние или не са поддържани подобаващо. Така че това все още е проект. Ако този проект трябва да заработи на 16 август, допускаме че най-късно юни месец трябва да бъдат извадени на обществено обсъждане конкретните тарифи, конкретните маршрути, които ще бъдат включени за тарифиране, за да могат те да се обсъждат. Да, има сериозно напрежение. Тежкото състояние на вътрешния транспорт и остарелият парк ще пострада допълнително. Оттам и другата част вероятно от икономическа гледна точка. За това може би наистина трябва да се проведе един широк дебат със съответните заинтересовани страни и да се намери подход, който да е максимално щадящ. От една страна тол системата да заработи. От друга страна, това заработване да се случи в един по-дълъг период, в който и превозвачите, и останалата част от бизнеса да могат да се адаптират към новите промени, които са си финансови. Те със сигурност ще рефлектират върху цените на стоките и услугите.

Водещ: Да разбираме ли, че идеите, които чухме за отлагане въвеждането на тол системата, не е категоричното й отхвърляне като идея, а всъщност е един добър компромисен вариант?

Халил Летифов: Отлагането се прокрадва все по-често като идея, която започва да намира своето поле на изява, така да се изразя. Според мен не е изключен вариант, особено ако не се намерят допирни точки или ако системата дори и тестово не бъде готова подобаващо до 16 август. Това също не е изключено като вариант.

Водещ: Предстои да видим и дали ще бъде успешно свързана с останалите системи, с които ще работи – конкретно Агенция „Митници“, МВР. До средата на август реалистичен срок ли е тези връзки да бъдат осъществени?

Халил Летифов: Примерът, който видяхме от януари месец с електронната винетка, поставят една въпросителна как точно ще функционира тол системата. Но се работи. Предполагам че МРРБ най-добре може да каже състоянието, в което се намира тази подготовка и тази свързаност. На този етап едва ли мога да дадат пряка оценка, но с наближаването на срока, виждаме че до тогава има около 3-4 месеца, този въпрос ще стои с все по-голяма сила. И се надявам, когато включим тази система да не подлагаме на изпитание търпението на българските граждани и не само.

Водещ: Има ли опасност от драстично увеличение в цените на стоките, каквото е и едно от основните притеснения, заговаряйки за тази тол система?

Халил Летифов: Притеснението е основателно. Други са моментите дали това няма да се използва спекулативно. Но за да можем да преценим, трябва да се направи този анализ и то от всички заинтересовани страни заедно, колко е първоначалното увеличение, за каква категория, тяхната екологична оценка, тяхното състояние имам предвид Евро 2,3,4,5,6. Това също ще допринася за по-високата такса. Така че трябва да се води дебат, но трябва да се води може би с по-широк кръг, по-продължително време, за да се намери една максимално допирна среда, която да може да сработи тол системата. Най-притеснителното според мен не е самата свързаност, тя така или иначе ще се случи, дори и да има някакви дефекти в началото. По-важно е всичките тези участници в този процес, които ще бъдат конкретно ощетени е добре да разберат, добре да участват и да се намери този вариант, който да е щадящ.

Водещ: Можем ли да бъдем спокойни извън тези неща, които тепърва очевидно предстои да бъдат изчистени, че след въвеждането на тази система в едни бъдещи близки срокове, ние действително ще имаме по-добри пътища? Стана ясно, че тези пари ще бъдат разходвани конкретно за републиканските пътища, като общините няма да получат нищо, въпреки идеите, които се споделиха на тяхното Сдружение (НСОРБ)?

Халил Летифов: Ще започна оттам – за общините, трудно се намира финансиране чисто по законодателна процедура за общинската пътна инфраструктура. Но самата идея да се поддържа и общинската пътна инфраструктура не е лоша и дори и да не може през тези събрани тол такси да се финансира, трябва да се намери друг механизъм, защото особено малките, отдалечените общини наистина са с тежки проблеми в пътна инфраструктура. Там отделно трябва да се намери механизъм, разбирайки че оттук не може да се отчислява. От друга страна тук има много въпроси, които в тези няколко месеца трябва да получат отговор. Конкретно за тези 10 хиляди и 800 км, които към момента предстои да бъдат включени в тол системата, дори и с нулева ставка или не, разбираме че по така зададените условия, те ще бъдат финансирани от тол таксите. А останалата държавна пътна инфраструктура няма ли да получава финансирана от тол системата, бидейки и тя държавна инфраструктура? Има много въпроси, на които трябва да отговорим. И следващият момент е кой и как ще се преценява един път да бъде включен в таксуването, а друг да не бъде, при условие че всичките примерно са държавни. Тук има наистина дебат, който трябва да се проведе и той трябва да бъде принципен. Решението за едно или друго трябва да отговаря на едни критерии, които не дискриминират една или друга страна, защото допускам че или по-скоро това, което се прокрадва в общественото мнение е, че може би има субективност при включването с нулеви такси, след това при рехабилитирането на пътни участъци и т.н. Трябва да се изчисти това съмнение, което се прокрадва в обществото.

Водещ: Да. Надяваме се на един принципен дебат. Само за сравнение как изглеждат цените на тол таксите в останалите европейски страни? Получихме уверението, че в България те са едни от най-ниските, в този смисъл да бъдем спокойни.

Халил Летифов: На този етап така се оформя. Но надявам се активният дебат да оформи, ако щете един гратисен период, който да не притеснява не само превозвачите, а и останалата част от бизнеса, поне докато се адаптират и към цените, и към тези допълнителни разходи, които може би ще струва на голяма част от бизнеса. Искрено се надявам да е така, да е щадящо. Трябва да отчитаме и икономическото положение и на българския бизнес,  и на българските граждани.

Водещ: Споделихте притесненията си конкретно свързано с хаоса, на който станахме свидетели с въвеждането на електронните винетки. В началото на месеца също имаше подобни такива случаи с неотчетени заплатени електронни винетки. Ако все пак се стигне до отлагане на въвеждането на този тестови период, не се случи в средата на август, кой би бил реалистичният период, така че при едно въвеждане всички въпроси, неясноти, свързаност да бъдат изчистени?

Халил Летифов: Различни са сроковете, които се говорят – от 3 до 6 месеца, може би и повече. Но това според мен може да се каже, след като видим в началото на август каква е самата свързаност с информационната система. Как тя ще поеме това натоварване. Тогава може да се прецени от една страна дали това може да заработи на 16 август. И от друга страна как е приключил дебатът с всички заинтересовани страни, това е много съществено. Ако  в разговорите, в дебата хората са убедени, че пътят е този, цените са тези, най-малкото е проведена една достатъчно добра информационна кампания, възможно е това да се случи на 16 август. Това е реалистично според мен. Има достатъчно време да се свърши тази работа. Но пак казвам, с оглед фалстарта на електронната винетка, ние трябва добре да си свършим домашното, да направим своите проверки, да проведем всичките разговори. Като ще пускаме системата, ние най-малко трябва да сме убедени, че тя е готова за това нещо. Ако не, сроковете не могат да бъдат отлагани до безкрайност. Там трябва да има едни срокове, които да дадат ясно кога започва да функционира тази система и тя да носи своите приходи и да става ясно кога започва реконструкцията и на кои пътища какви са сроковете. Смятам че търпението на обществото е подложено на изпитание. Така че това отлагане не може да бъде прекалено. Но това, което се прокрадва в публичното пространство е 3-6 месеца.

Водещ: Ако приемем старта на системата средата на август, кога ще има достатъчно събрани средства от нея, така че да се разпределят в крайна сметка за нуждите на родните пътища?

Халил Летифов: Ако стартира август месец, до края на годината остават 4 месеца. Да разбираме една трета от годината, което разбирайте една трета от очакваните приходи не са малки. Така че АПИ, държавата може да започне да финансира подобни проекти още от следващата година, съвсем нормално според мен, ще има достатъчно ресурс да се правят тези реконструкции и рехабилитации на държавни важни пътища. Така че времето, в което започнат да се събират таксите и реалното реинвестиране обратно в пътната инфраструктура не е много голямо.

Водещ: Ако можем да обобщим – една добра идея, по която обаче трябва много неща да бъдат изчистени. Конкретните такси, които ще бъдат въведени, евентуален гратисен период и разбира се, ясни критерии. Можем ли така да обобщим идеята за тол система?

Халил Летифов: Да. Искрено се надявам и поведението на тол управлението, и на министерството да бъдат формирани при един широк диалог или дискусия, в която да се намери достъпната информационна среда за всички. Да, предполагам че няма да бъде одобрена поне от бизнеса на първо четене, но ако трябва да погледнем по-реалистично, ние през тол системата ще продължим да имаме една държавна инфраструктура, която да е изпитание и за шофьорите, и за техните автомобили. Така че пътят, според мен е този. Но той трябва да бъде в унисон с очакванията на бизнеса и с техните икономически възможности на този етап.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА