Хамид Хамид, ДПС: С промените за банковата несъстоятелност предлагаме генерално решение, без оглед отделни казуси или лица

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС,  един от съвносителите на проекта за промени в Закона за банковата несъстоятелност, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: ДПС внесе в парламента промените в Закона за банковата несъстоятелност, провокирани от случая с КТБ. Г-н Хамид, какво ви накара да предприемете тази законодателна инициатива?

Хамид Хамид: От доклада на „Аликс партнърс“ , както и от регулярните анализи и доклади на синдиците на КТБ, които видяхме на сайта на банката. Не е тайна и медиите доста често са коментирали, че се наблюдава безнаказано и вторично разграбване на активите, които би трябвало да попадат в масивите на състоятелността и да служат за удовлетворяване на вземанията на държавата чрез синдиците. Видяхме, че досегашната ни уредба на търговската и банковата несъстоятелност е направена така, че да урежда и да регулира нормални банкови отношения, но за съжаление всички видяхме, че КТБ не е функционирала като нормална банка. Така че това ни накара да потърсим законодателно решение и да дадем на синдиците инструмент, чрез който да имат правен способ да удовлетворят вземанията на държавата и да опазят активите до приключване на делата.

Водещ: Какво предлагате?

Хамид Хамид: Предлагаме на първо място обезсилване, тоест обявяване за нищожни, специално за КТБ, на всички заличавания на обезпечения, особени залози, ипотеки и т.н., извършени от квесторите на банката, а те не са имали такова право, и затова са и обвиняеми. Така че да може тези обезпечения да се върнат в патремониума на задължените лица и да служат за обезпечения при осребряване, тоест не се отнемат тези имоти естествено, до приключване на делата те се считат като обезпечение на задълженията.

Водещ: Заподозряха ви в коментари, че това включва казуса с „Дунарит“. Имали ли сте нещо такова предвид?

Хамид Хамид: Не сме имали определени казуси. Предлагаме абсолютно за всички това решение. Не сме работили избирателно по конкретни казуси. Напротив, уреждаме и занапред да няма такива случаи и предлагаме текст, който се обезсилва от всякакви прихващания, цесии и т.н., по които няма извършено плащане. Тоест фиктивните такива, които е очевадно, че целят увреждане на държавата и на масата на собствеността, респективно на кредиторите, те да бъдат обявени за относително недействителни. Така че не сме изхождали от конкретни казуси, а предлагаме генерално решение без оглед отделни казуси или лица, които се коментират. Разбира се, на сайта на КТБ в подробните анализи всеки отделен случай е визиран поотделно, но не сме се старали и не сме се спирали, затова се затруднявам даже да давам примери, имена на фирми и т.н. Тоест това на този етап не ни интересува като подробност. Искаме да решим генерално проблема.

Водещ: Господин Хамид, доста сте се занимавали с тази материя. По какъв механизъм и какви лица биха могли да отклоняват активи от една фалирала вече банка? Кой може да има достъп до такова нещо?

Хамид Хамид: Вижте, схемата, която основно е прилагана, горе-долу изглежда по този начин – банката е отпускала необезпечени кредити на кухи фирми и това няколко пъти, и всичките тези фирми са предоставяли на други фирми тези кредити, докато последната фирма не закупува даден актив, например недвижим имот. След което, след като банката е поставена под специален надзор и след като започва производство за несъстоятелност, се появява фирма „у“ и закупува вземането на предпоследната фирма към последната фирма с актива и предявява това вземане, като открива производство по несъстоятелност. Тоест юридически за тях нещата са издържани, може би, но разбира се всичко това става от една организирана група, която е участвала и в източването на банката първоначално.

Водещ: Тоест която, както вие ми казвате, така да го разбирам, е разполагала с информацията какво конкретно и къде може да отиде и да прибере?

Хамид Хамид: Няма друг вариант, ако не са го правили заедно, няма как други лица да попаднат случайно на този механизъм.

Водещ: Възможно ли е разграбеното от КТБ да бъде спасено на третата година от фалита й?

Хамид Хамид: Надяваме се, защото с предложените изменения ние удължаваме двугодишния срок, който имаха право синдиците да предявяват към трети лица за активите и обезпеченията, срокът изтече. Междувременно вървят дела, над 830 дела, видях от справката, са заведени срещу цесии, прихващания и т.н. Няма как преди те да приключат да бъдат заведени искове срещу имуществото. Така че, удължавайки този срок на 5-годишен, ние мислим, че в рамките на този 5-годишен срок държавата ще успее да си върне чрез синдиците разграбеното имущество.

Водещ: Защо компетентните органи не са се произнесли за вторичното разграбване на КТБ?

Хамид Хамид: Затова внасяме тези допълнения, защото, пак казвам, уредбата ни е такава, че регулира нормални банкови отношения. А големият гаф, голямото престъпление, макар че не съм аз човекът, който да определя какво е престъпление, е извършено, когато са заличавани избирателно ипотеки, залози от квесторите. Тогава изключително голям брой на значителна стойност активи са напуснали банката и сега трябва да се водят дела за връщането им.

Водещ: Как е допуснато квесторите да извършат това?

Хамид Хамид: Аз мисля, че с това в момента се занимават надлежните органи – прокуратура, следствие. Мисля, че те ще установят. Но, така или иначе, върви производство и ще изчакаме прокуратурата и съдът да се произнесат.

Водещ: Квесторите ли са разрешили цесиите и прихващанията, които сега искате да обезсилите, или има и друга институция, която или е контролирала или им е разпъвала чадър?

Хамид Хамид: Те са осчетоводили тези прихващания, тоест осчетоводявайки ги, те са ги признали за законни, без да имат това право, както са заличили съответните обезпечения, за което също не са имали право.

Водещ: Никой ли не ги е контролирал?

Хамид Хамид: Оказва се, че никой не ги е контролирал.

Водещ: Защо? Какво е вашето обяснение?

Хамид Хамид: Нека да видим какви обяснения ще дадат на надлежните органи, да видим как ще се произнесат. Аз лично нямам обяснение.

Водещ: А не трябва ли действията на квесторите да се контролират от контролния орган на Централната банка, от надзора?

Хамид Хамид: Би трябвало.

Водещ: А не е правено, за да се допуснат тези действия.

Хамид Хамид: Явно този контрол не е бил достатъчен.

Водещ: Възможно ли е съответно контролът от банковия надзор да понесе и той съответната наказателна отговорност?

Хамид Хамид: За това нещо трябва да изчакаме действията на следствието, прокуратурата и съда.

Водещ: Любопитно е защо от ДПС предприемате законодателни инициативи за промени в Закона за банковата несъстоятелност, провокирани от случая с КТБ. Това е втора или трета такава. Вие ме поправете, ако греша.

Хамид Хамид: Защото виждаме, че се разграбва имущество, а никой нищо не предприема. И не на последно място, чуваме манипулациите, които се извършват по отношение на наш народен представител, че едва ли не е ползвал средства или пък участва в подобни действия. Аз мисля, че с това доказваме, че това е само инсинуация и манипулация на определени медии.

Водещ: Не мога да не ви попитам, защото вие отворихте въпроса, и днес имаше коментари, че този ваш народен представител, за когото споменахте, и собственикът на банката разчистват някакви отношения и всъщност поредните промени в Закона за банковата несъстоятелност са плод на тази война. Така ли е?

Хамид Хамид: Аз не мисля, че има война. Предложенията са продиктувани изцяло в защита на обществения интерес и средствата на държавата, които са разграбени от определени лица.

Водещ: Безпокои ли ви фактът, че случаят КТБ може да бъде заметен?

Хамид Хамид: Аз не мисля, че такъв грабеж – най-големият в последната ни история, може да бъде заметен лесно. Не трябва да бъде замитан лесно. Както виждате, ние подписахме и писмото, инициирано от госпожа Корнелия Нинова, за осветляване на всички политици, които са вземали пари от КТБ…

Водещ: Може би трябваше да добавите и общественици, защото твърде възможно е собственици на медии, журналисти, колеги… Аз не съм, затова така спокойно говоря.

Хамид Хамид: Ние сме за това абсолютно цялата истина да бъде огласена. Но не само огласена, а да бъдат предприети ефективни действия за връщане на всяка стотинка, която е потънала от КТБ в нечии джобове. И нямаме никакви притеснения от ДПС в това отношение.

Водещ: Очаквате ли и международна експертиза по този въпрос?

Хамид Хамид: Голяма част от нашите констатации са основани на доклада на „Аликс партнърс“. Оттам виждаме по какъв механизъм и как са действали тези лица, и как е подготвено разграбването. Голяма част от констатациите ни почиват на тесни заключения, както и на постоянните доклади, които синдиците качват на сайта на КТБ. Тоест ние боравим с тази информация, за да си правим съответните изводи. Информацията е публична. Аз се учудвам обаче колко малко хора я поглеждат, а това би трябвало да предизвика значителен интерес.

Водещ: Изненадващото в случая е, че вие я виждате, компетентните органи сякаш не я виждат, не я виждат управляващите. Много странно.

Хамид Хамид: За това трябва да попитате съответните органи и лица, които визирате в…

Водещ: Добре, тази слепота според вас на какво се дължи, с какво да си я обясним?

Хамид Хамид: Аз лично нямам обяснение. Особено не чуваме решителни действия и становища по отношение на нашия закон вече няколко часа. Разбира се, трябва време останалите политически сили да видят нормите, да ги анализират, но някак си това мълчание ме смущава.

Водещ: То говори за нещо. Очаквате ли поредна вълна дискусия за разграбването на КТБ? За създаването, съществуването и разграбването на КТБ, защото това са неделими процеси според мен, вероятно и според вас?

Хамид Хамид: Ние няма да престанем да повдигаме тази тема, докато не се разкрие цялата истина. Разбира се, на определени места сигурно ще се появят защитници, ангажирани от съответната група, но това сме го виждали вече как след поредния закон веднага излизат всякакви закани, всякакви манипулации. Интересното е, че техните защитници сякаш започват да се увеличават.

Водещ: Съответната група, казвате, кого включва?

Хамид Хамид: Вижте, вървят процесуални действия, обвинителни актове, така че нека да оставим това нещо на прокуратурата. Така или иначе, имаше парламентарна комисия за установяване на факти за разграбване на КТБ, там се направиха съответните изводи; прокуратурата е поискала екстрадиция на определени лица, които бягат от правосъдието. Така че аз мисля, че всеки български гражданин може да се отговори на въпроса кой ръководи и кого включва тази група. Още повече, че групата използва определени лица за бушони и за, да речем, фиктивни лица по фирмите. Наблюдаваме и същите лица да участват в подобни схеми и в Сърбия, където върви подобно дело. Но това е тема на друг разговор.

Водещ: Надявам се да го продължим, защото направо запалихте любопитството ми, господин Хамид. Допускам, че ще приемете втори такъв разговор с повече подробности.

Хамид Хамид: Ще приема. Това, което обмисляме специално за тези лица, които са използвани като бушони, било клошари, било хора с нисък социален статус, те са използвани просто да бъдат прехвърлени едни средства през тях. За подобни схеми говори и омбудсмана на Република България, че се източват държавни пари, данъци, чрез използване на подобни лица. Ние мислим да криминализираме участието на такива лица в подобни схеми, така че те да не смеят, защото в момента за тях не се предвижда абсолютно никаква отговорност.

Цоня СЪБЧЕВА