Хотелите с 4 и 5 звезди във Варна отчитат повече нощувки за ноември 2019 година

През ноември 2019 година в хотелите с 4 и 5 звезди във Варна и съседните курорти е отчетен ръст в нощувките, в сравнение със същия период на 2018 година. Става въпрос за увеличение от 21.9%. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро в града. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в предпоследния месец на предходната година в областта е 54.9 хиляди. Това е с 8.6 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

От общия брой нощувки, 33.2 хиляди са от български граждани, а 21.7 хиляди – от чужденци, показва проучването на НСИ.  През ноември 2019 година в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.6% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.5% от нощувките на български граждани и 14.0% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 31.9 и 10.2%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през ноември 2019 г. е 16.1%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 19.5%, следвана от местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 15.2% и местата за настаняване с 3 звезди – 11.9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 3.8 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди – с 5.8 процентни пункта. Приходите от нощувки през ноември 2019 г. в област Варна достигат 2.8 млн. лв., или с 2.4% повече в сравнение с ноември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 4.6%, така и от български граждани – с 0.6%.

През ноември 2019 г. в област Варна са функционирали 147 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 11.4 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.7%, а на леглата в тях – с 16.9%.