Христина Георгиева, Опитна станция по поливно земеделие-Пазарджик: При сухо и горещо време земеделските стопани трябва да полагат допълнителни грижи, за да получат добра реколта

За състоянието на различните култури в Пазарджишки регион и за влиянието на сушата и високите температури върху тях, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар Христина Георгиева, директор на Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик.

Фокус: Г-жо Георгиева, как приключи прибирането на зърнените култури в Пазарджишки регион?

Христина Георгиева: Да, приключи нормално, но сушата и високите температури през последните месеци в региона създават проблеми, защото забавят подготовката за есенната сеитба. В по-голямата част от областта е затруднена подготовката на почвата за есенната оран. Стопаните изчакват валежи, за да могат да изорат стърнищата. Ако се извърши само дисковане, останалата растителна маса ще пречи на уплътняването на почвата, което от своя страна ще затрудни сеитбата. Като цяло агротехническите мероприятия свързани с предсеитбената подготовка ще се забавят. Част от стопаните ще имат възможност при валежи да наваксат, но това може да стане само при достатъчно количество валеж и при по-висока сеитбена норма.

Фокус: Споменахте за сушата и високите температури. Как се отразяват те на овощните видове?

Христина Георгиева: Сушата и високите температури се отразяват отрицателно върху младите овощни насаждения в Пазарджишки регион. В началото на август става залагането на цветните пъпки за следващата година. При такъв засушен период, без да се поливат дърветата, ще има много листни пъпки и малко цветни пъпки, което е предпоставка за малка плодовитост на дърветата през следващата година. В средата на август поливането на овощните дървета се прекратява, защото ако продължи, това ще доведе до удължаване на вегетацията и е предпоставка за измръзване при една по-продължителна зима през следващата година. Стопаните трябва да полагат повече грижи  за овощните дървета, особени при резки температурни промени и липсата на валежи.

Фокус: Какво е състоянието на гроздето и лозовите масиви?

Христина Георгиева: Състоянието на гроздето в Пазарджишки регион е добро там, където стопаните са се грижили и са осигурили достатъчно влага за наедряване на зърното. Поради сушата и високите температури гроздоберът ще започне по-рано, както това вече стана в Италия. Аномалиите, които се създадоха през месеците юли и август в температурно отношение доведоха до стрес при някои от сортовете, които забавят узряването. Тези, които са по-малко чувствителни узряват по-рано. Получава се така, че всеки сорт грозде трябва да се прецени кога е постигнал пълна зрялост и е готов за беритба. Стопаните на лозови масиви, които трябва да ги наблюдават и да решат кога да започнат гроздобера.

Фокус: Добро ли е състоянието на зеленчуците, тъй като Пазарджишки регион е известен с този вид производство?

Христина Георгиева: При добра растителна защита и извършване на допълнителни поливания на площите, състоянието на зеленчуковите насаждения в Пазарджишки регион е добро. Стопаните трябва да пръскат срещу акари и белокрилка. Пръсканията трябва да са разредени и то с растителнозащитни препарати с кратък карантинен срок, заради зреенето им. Производителите не бива да пръскат и да излизат на пазара със стоки, за които не е изтекъл карантинния срок на препаратите, с които са пръскани. Вече се извършват проверки по тържищата именно в тази посока.  Ние разработихме нов сорт пипер – „Пазарджишка капия“. Той също вече дава добра реколта, но  изчакваме да достигне пълна зрелост към 15-20 септември, за да може да произведем от него и качествени семена.
Ваня НИКОЛОВА