Христо Дечев, ТПП- Шумен: Шоково повишение на цената на природния газ няма как да се приеме от бизнеса, еднозначна е реакцията на неодобрение

Христо Дечев, председател на Търговско-промишлената палата в Шумен, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Г- н Дечев, какъв е вашият коментар относно очакваното поскъпване на природния газ, кои сектори от бизнеса в област Шумен ще се оказат най- засегнати?

Христо Дечев: Случаян с очакваното шоково повишение на природния газ се отнася както за бита, така и за бизнеса, но чувствително по- засегнат ще бъде бизнесът, защото през последните години, особено 2-3 години когато се наблюдаваше спад в цената на природния газ, много от предприятията се насочиха към технологии, които се базират не на ел.енергия, а на газ, тъй като освен друго газта е ш ресурс, който опазва природата. От тази гледна точка такива шокови повишения няма как да се приемат от бизнеса, еднозначна е реакцията на неодобрение. Първо твърде висок е очакваният процент на ръст на цената, той съответно си има своите обосновки- цените на газта на международния пазар, нашата зависимост от цената, на която „Булгаргаз“ получава газта, но в края на краищата това са процеси, които държавата трябва да намира начин да ги прави по- плавни, дори когато са неизбежни. Отделен въпрос е слушах твърдение, че ако не се направи този рязък скок „Булгаргаз няма да може да плаща съответно доставките от Русия. Това означава, че държавата няма и съответно резерви, с които да покрива такива скокове. Това засяга преди всичко бизнесът, който разчита на природния газ в технологията си, защото понякога газта се включва като компонент на отопление, но в технологията това е особено чувствително. Такова например е най- голямото предприятие в Шумен „Алкомет“, което от години газифицира процесите си.  Това струва първо, естествено инвестиции, но след това и нарастването на оперативните разходи зависи от структурата, от ценовата решетка на съответния продукт. Ако газта се увеличи с 30%, това не означава, че цената на продукта ще бъде увеличена със същия процент. Ако той вземе в общата структура на себестойността например 8% газта, това ще бъде 2,4, но така или иначе пазарът на крайните продукти няма да се съобрази  с това, че някой и по различни причини е вдигнал цената на суровината, а това означава, че бизнесът ще работи с по-ниски печалби. И това не е свързано с обстоятелството, че до вчера той евентуално е акумулирал по-високи печалби, както се твърди от Комисията, защото бизнесът е гъвкъв и в своето ценообразуване и борба за пазар е приложил съответно своята стратегия, включително и със сваляне на цените за клиентите. Сега клиентите не могат да поемат обратния курс така, както става на пазара на суровините. Така че от тази гледна точка, това засяга големия бизнес, също и производства, които са свързани с използване на газ, като технология, включително и  селското стопанство, а газта, се използва и гориво в транспорта, т.е. засяга всички, и в крайна сметка вероятно това ще даде отражение, въпреки твърденията, че клиентът трудно приема такива ценови диапазони, ще отдаде отражение и върху крайната продукция или върху доходносттта на бизнеса и съответно неговата конкурентноспособност.

Фокус: Реалистично ли е да се очакват и фалити в някои прозводства?

Христо Дечев: Тези процеси, процеси на фалиране са непрекъснати, това е бизнес, там елементът сигурност го няма. Зависи каква е бизнес средата, а има и много други фактори. Така че, пряко не виждам поне в област Шумен някой да е заплашен от фалит, защото евентуално ще нарасне цената на газта. Но това е само в краткосрочен план, защото погледнато по- дългосрочно, ако няма други процеси, които да са в обратна посока, а това наблюдаваме в последните години, означава, че ще се отнеме част от кръвта на кръвоносната система на бизнеса и рано или късно това дава отражение.

Фокус: Ако трябва да обобщим какво реално означава поскъпването на природния газ с един висок процент?

Христо Дечев: Едно такова рязко поскъпване, независимо дали ще го наречем шоково или не, и независимо, че до вчера примерно са падали цените на газта, а днес растат, не е приемливо нито за бизнеса, нито за потребителя и държавата трябва да търси начини, механизми, чрез които  да регулира този процес в по –приемливи граници.

Ивелина ИВАНОВА