Христо Узунов, Национална агенция за приходите: Важно е да се повиши данъчната култура на младите хора

За съвместната инициатива на Национална агенция за приходите и Министерството на образованието и науката, наречена „Влез в час с данъците 4“ Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с Христо Узунов, главен експерт в Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Бургас.

Фокус: Г-н Узунов, какво представлява проектът „Влез в час със данъците“?

Христо Узунов: Проектът е съвместен – иницииран е от Националната агенция за приходите и е одобрен от Министерството на образованието и науката. Най-общо казано, това е образователен проект, който има важна мисия и цел – да се повиши данъчната култура на младите хора. Важно е те да получат базови знания за данъчната система в България, за това какво прави и каква е мисията на Националната агенция за приходите. Освен това е важно те да могат да различават данък от осигуровка, да знаят какви права дават осигуровките и защо трябва да се плащат данъци. Също така те трябва да научат какво представлява „сивата икономика“ и какви мерки предприема Националната агенция за приходите в борбата си с нея. Тези знания ще им бъдат от полза в бъдеще. По време на преподаването се получават интересни дискусии. Опитваме се да представим, на пръв поглед далечната и скучна материя за данъците и осигуровките, интересна – така, че тя да доведе до диалог. Освен това се опитваме, чрез тези срещи, да провокираме интереса и на техните родители. Един много важен акцент в тези срещи е учениците да разберат как да се предпазват от лъжи и измами.

Фокус: Кога стартира проектът и докога ще продължи?

Христо Узунов: Това е един проект, който се реализира за четвърта година. Данъчните лектори вече посещават бургаските училища, а идеята е тази част на проекта да завърши в края на първия учебен срок – през януари и февруари. Мисля, че инициатива дойде в един много подходящ момент.

Фокус: Към учениците от кои класове е насочен проектът?

Христо Узунов: Инициативата е насочена към учениците от 10, 11 и 12 клас. Тяхната среща с живота наближава, а това е сериозна материя, която е важна, особено за учениците от 12 клас. Аз самият съм данъчен лектор и имам преки впечатления от това какво се случва в тези часове. Мога да кажа, че не е лесно да се прикове вниманието на средношколците, но мисля, че този проект се развива в много добра посока и се забелязва ползата от него. Опитваме се да дадем на учениците не само интересни, но и полезни знания. Нашите часове са много прагматично фокусирани. Много от учениците, към които сме се насочили, вече работят по време на  летните ваканции. За съжаление, не малка част от тях вече са имали среща и със „сивата“ икономика в лицето на некоректни работодатели, които са ги лишили от получаването на последна заплата, например. Учениците знаят, че ние се противопоставяме на опитите да бъдат измамени хората, изкарали заплатите си с честен труд. Освен това по време на срещите им обясняваме и нещо много практично – в периода между завършване на гимназия и записване в университет учениците трябва да внесат своите здравни осигуровки, за да имат непрекъснат здравен статус. От друга страна, на някои от тях предстои обучение в чужбина, затова те трябва да са наясно какво трябва да направят, за да ползват осигурителни права в България.

Фокус: Има ли възможност данъчната култура да влезе като редовен предмет в училище?

Христо Узунов: Да, мисли се за една такава възможност. В образователната система вече се предвиждат различни часове, които, ако не в самостоятелен формат, то поне част от тези знания да бъдат имплантирани в специализирани премети. Такъв е случаят с часовете по предприемачество, например. Според мен това е една много полезна информация, която обаче трябва да бъде поднесена по подходящия начин.

Фокус: Колко и кои училища взимат участие в проекта?

Христо Узунов: В него могат да вземат участие всички училища. Специално в този семестър нашият фокус е насочен към Гимназията за романски езици „Г.С. Раковски“, Търговската гимназия, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“, Природоматематическата гимназия „Акад. Никола Обрешков“, Английската езикова гимназия „Гео Милев“. В тези години ние сме преподавали, на практика, в почти всички бургаски училища, а освен това сме посещавали училища извън общината.

Фокус: С какво тазгодишният проект се различава от този от предходните години?

Христо Узунов: Тази година проектът включва и специално направени видеоматериали, които представят данъчната материя чрез диалог с участието на популярни лица. Подготвяме и игра, по време на която учениците заемат различни роли – финансови министри, например. Освен всичко друго този проект „Влез в час с данъците 4“ провокира една допълнителна активност сред учениците чрез сайта vlezvchas.bg. Там те могат да прочетат данъчни уроци, да се фокусират върху важни теми, а освен това там те могат да участват в една интерактивна игра и да спечелят награди като игрови конзоли, велосипеди, спарт ховърбордове, гейминг системи за виртуална реалност,  смарт часовници и други. Наградите се разпределят на лотариен принцип. Разказваме на учениците и за лотарията с касови бележки, която насърчава активността им като граждани, тъй като касовата бележка представлява тяхната гаранция за всяка стока. Нашата цел обаче, е да преподадем един обект от знания, които са актуални в този момент. Разказваме за данъчната и осигурителната система в България, обясняваме разликата между местните и републикански данъци, разликата между „сива“ и „черна икономика“ и много други знания.

Мария ГЕОРГИЕВА