Цветомир Ценков, експерт в Областен информационен център-Видин: С официално връчване на грамоти и сертификати завърши Международната лятна академия

 

С официално връчване на грамоти и сертификати завърши Международната лятна академия на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), каза за Радио „Фокус“ – Видин Цветомир Ценков  експерт „Комуникация, информация и логистика“ в центъра. Той посочи, че управителят на Центъра Мариела Савкова връчи грамоти на участниците в петдневното обучение и благодарствени адреси на петимата лектори от чужбина. Председателят на УС на Сдружение „Институт Перспективи“ Ахмед Куйтов, в сътрудничество с когото бе осъществена тазгодишната академия на ОИЦ-Видин, раздаде на младите хора сертификати.

В продължение на пет дни десетте участници в семинара преминаха интензивно целодневно обучение по теми свързани с възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, образователно предприемачество и учене през целия живот, междуинституционално сътрудничество, развиващо се общество, социални иновации. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова специално акцентира в презентациите си пред младите хора на младежките политики, финансирани от ЕСИФ, добри практики за младежко сътрудничество, подкрепени от ЕС и Eвропейския корпус за солидарност. Обучението включваше и активни тренинги и ролеви игри, за да могат обучаващите се да могат да развият проектно мислене и да разработят младежки проект.

Обучителите – Мариела Савкова, Ахмед Куйтов и петимата лектори от университети от Испания, Полша и Чехия – Клара Роджър, Деви Анжани, Карина Енева, Мипра Хандими и Марио Фернандез дадоха висока оценка на 10-те участници в обучението – девет ученика от ГПЧЕ „Йордан Радичков“ и ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ и един студент. На младите хора бяха дадени насоки за възможностите за финансиране на европейски проекти.

Международната лятна академия завърши със „семейна“ снимка за спомен, в която се включиха участниците в обучението лекторите и представители на неправителствения сектор от Видин.

Екипът на Областен информационен център-Видин ще продължи да насърчава и подкрепя проектното мислене у младите хора и да ги информира за възможностите на европейските програми. За целта младежите, преминали обучението, ще могат да използват експертизата на служителите в ОИЦ и да създадат младежка неформална група, с която да кандидатстват с проект пред Eвропейския корпус за солидарност в България за развитие на талантите на децата от дома в Ново село и ангажирането им с дейности за солидарност. Корпусът обединява младите хора, за да изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Той създава повече и по-добри възможности, обхващащи широк кръг от области, като интеграция на мигрантите, екологични предизвикателства, предотвратяване на природни бедствия, образование и младежки дейности.