Цветомир Ценков, ОИЦ-Видин: Възможностите за подкрепа на предприемачите и инвеститорите от фондовете на ЕС бяха представени на първия Регионален инвестиционен форум в Ружинци

Снимка: Областен информационен център

 

Възможностите за подкрепа на предприемачите и инвеститорите от фондовете на ЕС бяха представени на първия Регионален инвестиционен форум в Ружинци. Това каза за Радио „Фокус“ – Видин Цветомир Ценков, експерт в Областния информационен център (ОИЦ)  – Видин. Той посочи, че в събитието, организирано  от Община Ружинци, се включил и посланикът на Кралство Дания Сьорен Якобсен и Оле Андерсен, управител на  фирма „Данюб Грийн Пиг“, която ще изгради в с. Дреновец модерна свинеферма за 1000 свине майки. „Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи пред участниците в събитието дейността на Центъра и посочи,  че екипът на офиса ще съдейства с информация за европейските фондове , както на фирмата от Дания, така и на всеки потенциален инвеститор, който иска да започне или разшири бизнеса си в област Видин чрез европейско проектно финансиране, защото устойчивото развитие на региона изисква много добро и продължително сътрудничество между публичния и частния сектор“, каза Цветомир Ценков. Чрез изнесената приемна бе предоставена информация на посетителите за актуалните възможности по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и финансовите инструменти. „На среща с кмета на Община Ружинци Александър Александров, както и при разговорите с посланика на Дания Сьорен Якобсен и управителят на „Данюб Грийн Пиг“ Оле Андерсен екипът на видинския Областен информационен център посочи, че партньорството с местните власти и бизнеса е приоритет в работата на офиса, както и че с повече участия на „терен“ се цели информацията за европейските фондове да достигне до максимално широк кръг от потенциални бенефициенти. Целта е европейските средства да спомогнат за икономическото развитие и доходите на домакинствата, заяви Мариела Савкова. Тя посочи още че с инвестицията се отваря възможност за бизнес отношения на местните фермери и дългосрочно развитие на животновъдния сектор. Фермерите от Ружинци също ще бъдат подкрепяни с информация от ОИЦ“, допълни Цветомир Ценков. С презентацията и изнесената приемна в Ружинци стартира есенния цикъл от срещи на ОИЦ, който ще обхване всички общини от областта. Във всяка от тях, на база на детайлен анализ, ще се представят най-актуалните за местната общност възможности за финансиране от ЕС.

Анна ЛОЗАНОВА