Центърът за обществена подкрепа в Кюстендил приключи летния план със своите потребители

Кюстендил. Центърът за обществена подкрепа в Кюстендил приключи летния план със своите потребители. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил управителят на центъра Мая Мицова. По думите й през летните месеци децата са имали възможност да участват в разнообразни ателиета и да се включат в организирани посещения на различни обекти. Те са посетили художествената галерия, музея, противопожарната служба, пистата за картинг, конната база и други интересни места. „Нашата цел беше не само да разнообразим ваканцията на децата, но и те да разширят знанията си и усвоят нови конструктивни модели на взаимодействие и умения за работа в група”, каза Мая Мицова. По думите й Центърът за обществена подкрепа продължава своята дейност, чрез предоставяне на утвърдените вече услуги. Основните дейности са психологическо и социално консултиране, подкрепа за превенция изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, обучения на кандидати за осиновители, деца и младежи, приемни родители, превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и други.

Венцеслав ИЛЧЕВ