Център „Човеколюбие“ в Пазарджик проведе обмяна на опит с представители на Център за социална рехабилитация от Кюстендил

Пазарджик. Центърът за психично здраве „Човеколюбие“ в Пазарджик проведе обмяна на опит с представители на Център за социална рехабилитация и интеграция – Кюстендил /ЦСРИ/, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Анна Тилова, експерт в неправителствената организация.  Инициативата е на ЦСРИ „Синева”, чиито представители в рамките на три дни ще посетят социални услуги в Пловдив и Пазарджик. ЦСРИ „Синева” е социална услуга за пълнолетни лица с увреждания, предоставяна от Фондация „Сийдър”. Фондацията работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение.  Домакините представиха материалната база на ЦСРИ „Човеколюбие”. Разгледана беше библиотека за специализирана психологическа и психиатрична литература „Човекознание”. В арт работилница „Човеколюбие” гостите имаха възможност да се запознаят с изработените в занятията по трудотерапия сувенири и да разширят познанията си. Впечатлени бяха от кухнята на клуб „Вкусно” – програма за рехабилитация на битови умения, и използваната за целите на програмата зеленчукова градина. Представителите на социалните услуги си размениха  сувенири за подарък. В обща среща в залата на Социалния клуб присъстващите представиха програмите за психо-социална рехабилитация, споделиха специфики в работата си, обмениха опит и добри практики. Гостите бяха запознати с прилагания в Център „Човеколюбие” шахматен модел на възприемане на света. Изиграна беше съвместна партия шах с „живи фигури”, по време на която всеки от участниците беше определена шахматна фигура и се включи във взимане на колективни решения. Срещата приключи с позитивно настроение и пожелание за бъдещи съвместни инициативи.

Албена ЖИЛЕКОВА