Частните охранителни фирми и ОДМВР – Велико Търново подписаха план за съвместна работа

Велико Търново. Работна среща с представители на частните охранителни фирми проведе ръководството на ОДМВР – Велико Търново, съобщават от Дирекцията. Представители на частните охранителни фирми, осъществяващи охранителна дейност на територията на област В. Търново  бяха запознати със състоянието и динамиката на оперативната обстановка, създадената организация за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността през 2018 г. на територията на област Велико Търново, в това число и в районите на туристическите обекти. Обсъдени бяха и проблеми, възникнали в процеса на работата и бяха представени насоки за тяхното разрешаване.  На срещата бе дискутиран и подписан и изготвения План за организиране взаимодействието между ОДМВР – Велико Търново и частните охранителни фирми, осъществяващи охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност на територията на област Велико Търново чрез СОТ с мобилни екипи.
Дадени бяха указания, касаещи обезпечаването на обществения ред и сигурността на гражданите по време на предстоящия празник на града – 22 март, както и по време на целия туристическия сезон.
Директорът на ОДМВР – Велико Търново старши комисар Димитър Машов благодари на присъстващите за доброто взаимодействие. Той посочи, че сътрудничеството между полиция и частни охранителни фирми в областта е на много добро ниво и изрази надежда, че добрата комуникация ще продължи и занапред. Старши комисар Машов подчерта още, че Планът за взаимодействие е отворен и при необходимост може да бъде допълван или променян.