ЧЕЗ уведомява за възможни временни прекъсвания на електрозахранването на територията на област София в периода 15 – 19 април

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти, съобщават от пресцентъра на ЧЕЗ. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 – 19 април 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Община Божурище
На 15.04.2019 Г. /12:30 – 15:00 Ч./ – Божурище: Божур, Далия, Даме Груев, Европа, Еделвайс, Здравец, Искър, Кипарис, Лотос, Максим Горки, Отец Паисий, Пролет, Рила, Упи 16-826,Кв.76, Упи Viii-Общ. Кв.76, Х-54,100 Кв.11, Явор, Янтра
На 15.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ – Божурище: Александър Стамболийски, Бреза, Генерал Гурко, Георги С.Раковски, Европа, Летец, Люлин, Неофит Рилски, Никола Й.Вапцаров, Първи Май, Христо Ботев
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Божурище: Девети Септември
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Гурмазово: I-212, Кв.20, Любен Каравелов, Упи Ix-159,Кв.14, Упи Vii-270, Кв.24, Упи Xiv-157 Кв.14, Упи І-254 Кв.25, Упи Х-299 Кв.29
На 18.04.2019 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Божурище: Европа, Ктп Булет, Максим Горки, Упи X-48 Кв 6, Упи Xxx-70, Кв.8, Хан Кубрат, Цар Борис Първи
На 18.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Хераково: Xvii-162004 Кв.21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, Viii-024012, Кв.3, Упи Ii-178 Кв.21, Упи Iv-179 Кв.21, Упи V-166, Кв.1, Упи Viii-126, Кв.4, Упи Xv-162004, Упи Xvi-162004 Кв.21, Упи Xvii-162004,Kb.21, Х-162002, Хан Кубрат
На 18.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Храбърско
На 18.04.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч.; 14:15 – 15:00 Ч./ – Гълъбовци: 1 Ва, 18 Та, 22-Ра, Xvii-418,Кв.51, Деянова Воденица, Махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец, Упи 240 Кв.38, Упи Iii-219 Кв.34, Упи І–410 Кв. 50, Хvii-244
На 18.04.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч.; 14:15 – 15:00 Ч./ – Хераково: Xvii-162004 Кв.21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, Ii-024019, Iii-028096, Кв.1, Iv-016104,Кв.3,М.Кочияш, Iv-028096, Кв.1, V-028096, Кв.1, Vi-028096, Кв.1, Vii-028073, Кв.1, Viii-024012, Кв.3, Xii-396 И Xii-397, Кв.39, Ііі-694,Кв.48,Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах.Бобен), Имот 44,Стопански Двор, Кад.Ном.14, М. Балин Дол, М.Белица, М.Бобен Упи Х-029062 Кв.1, Махала Белица, Упи 024020, Кв.4, Упи Ii-178 Кв.21, Упи Iii-393 Кв.48, Упи Iv-179 Кв.21, Упи Ix-029062 Кв.1, Упи V-024020 Кв.4, Упи V-166, Кв.1, Упи Viii-126, Кв.4, Упи Xii-029062, Упи Xv-162004, Упи Xvi-162004 Кв.21, Упи Xvii-162004,Kb.21, Упи Xxi-342,Кв.37, Упи Xxiv-025093,Кв.1,М.Герена, Упи Х-029062 Кв.1, Х-162002, Хан Кубрат
На 18.04.2019 Г. /10:30 – 11:30 Ч.; 14:15 – 15:00 Ч./ – Храбърско: I-075017 Кв.54, Ii-044016, Iv-278 Кв.42, Xiii-081046, Kв.2, Алек Мак, Ален Мак, Махала Старо Село, Махала Черен Пешо, Местн.Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, Пи 77400.91.16, Пи 77400.91.17, Упи -2-Кв.20, Упи 3-076020 Кв.57, Упи I- 174 Кв.43, Упи I-076022,Кв.57, Упи Iii-1981, Упи X-404 Кв.45, Упи Xvii-081047, Кв.2, Упи Xxiii-337, Упи-Iv-76.11 Кв.57, Упи-V-18,Кв.3, Черковна
На 18.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ – Божурище: Европа, Максим Горки, Стп Максим Горки, Упи-Iv-022264 Кв.18, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил
На 19.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Божурище: Бор, Дунав, Европа, Еделвайс, Жилища, Здравец, Любен Каравелов, Момина Сълза, Пролет, Снежанка, Струма, Упи Vi-9609 Кв.74, Упи Xxii-133, Кв.4, Явор, Янтра
Община Ботевград
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Ботевград: 003036, В.З. Чеканица, В.З. Чеканица, В.З.Зелин, В.З.Зелин,Ул.4-Та 1, Зелин, Зелин-10-А, Зелин-11-А, Зелин-13-А, Зелин-14-А, Зелин-16-А, Зелин-16-А, Зелин-17-А, Зелин-18-А, Зелин-19-А, Зелин-20-А, Зелин-20-А, Зелин-22-А, Зелин-24-А, Зелин-25-А, Зелин-25-А, Зелин-26-А, Зелин-30-А, Зелин-31-А, Зелин-34-А, Зелин-35-А, Зелин-36-А, Зелин-36-А, Зелин-36-А, Зелин-38-А, Зелин-4-Та, Зелин-4-Та, Зелин-5-Та, Зелин-7-А, Зелин-7-А, Зелин-8-А, Зелин-А, Зелин-А, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Д-Р Асен Златаров, Зелин-Комката, Зелин-Леската, Зелин-Средния Път, Зелин-Средния Път, Зелин-Тодор Петров, Казармен, Казармен, Курорт Зелин, Курорт Зелин, Курорт Зелин, М.Чеканица, Пи – 001088, Местност Чеканица, Местност Чеканица, Местност Широко Ливаде, Оборище, Страцин, Стубеля, Упи Iv-737.75, Упи Xlv-1283,Кв.1,В.З Зелин, Цанкинска Воденица, Чеканица, Чеканица, Чеканица
На 15.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ – Ботевград: До Младост, Освобождение, Саранск, Цар Освободител
На 15.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ – Новачене, Общ. Ботевград: Iii-709,Кв.38, Аспарух, Борис I (Методи Антонов), Васил Друмев, Дондуков, Дунав, Ивайло, Медвен, Опълченска, Рударка, Христо Ботев
На 15.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ – Скравена: Койдановец
На 15.04.2019 Г. /08:45 – 16:15 Ч./ – Ботевград: Саранск
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ – Ботевград: 1866 Година, Балканска, Букорска, Витиня, Витоша, До Автогара, Люлин, Никола В.Ракитин, Свобода, Севаст Огнян, Стара Планина, Трети Март, Христо Ботев
На 15.04.2019 Г. /09:45 – 14:15 Ч./ – Правец: Бор
На 15.04.2019 Г. /09:45 – 14:15 Ч./ – Разлив
На 17.04.2019 Г. /13:15 – 15:15 Ч./ – Ботевград: Бузлуджа, Незнайният Войн, Пл.Форум Упи І, Кв.65, Свобода, Трети Март
На 21.04.2019 Г. /09:00 – 12:15 Ч./ – Ботевград: България, Освобождение, Саранск, Трети Март
Община Горна Малина
На 18.04.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 13:45 – 14:45 Ч./ – Горна Малина: 101, Блокове
На 18.04.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 13:45 – 14:45 Ч./ – Макоцево: 000342, 294,Кад.Р.232,М.Овче Бърдо, 3-113 Кв.25, Xxiii-355, Кв.41, В.З. Овче Бърдо Имот №219, Местност Крушака, Местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, Пи 089030, М.Крушака, Пи 093013, Пи 385 Кад.Район 232, Пи 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо, Упи Ii-49, Кв.3, Упи Хii -176 Кв. 31
На 18.04.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 13:45 – 14:45 Ч./ – Негушево: 068010, Vііі-3 Кв.2 Спирка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ.Горна Малина, П-Л Xvi-27, Кв.3, Упи Vii-176, Кв.19, Упи Vі-76, Кв.11, Упи Xi-185, Кв. 18, Упи Xiv-90, Кв.7, Упи Іі-16, Кв.2, Упи Хvііі-195, Кв.18, Упи Хіv-157, Кв.18, Упи-87
На 18.04.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 13:45 – 14:45 Ч./ – Осоица: М.Мандрите-Катлъка
На 18.04.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 13:45 – 14:45 Ч./ – Саранци: Iх-42,Кв.7, Vii Кв. 24, Xix-185, Кв.27, Іх-95,Кв15, Божанчеви Ливади, Упи V-73, Kв.24, Упи Vii-273 Кв.29, Упи І Кв.37
На 18.04.2019 Г. /08:45 – 09:45 Ч.; 13:45 – 14:45 Ч./ – Чеканчево: Ii-289, Кв.32, Vi-296 Кв.25, Xiv-Общ,Кв.20, П-Л Х-373, Кв.35, П-Л Хvіі, Им.Пл.№317, Кв.24, Упи Ii-68, Кв.9, Упи Ix-34кв.2, Упи Хх-246,Кв.11
На 19.04.2019 Г. /10:00 – 13:30 Ч./ – Горна Малина: 11-Та*, Двадесет И Първа, Единадесета, Осемнадесета, Упи I-Общ,Кв.14, Упи Iii-Общ Кв.14, Упи Iх Кв 14, Упи Хі -Общ, Кв.14, Шеста
Община Долна Баня
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Долна Баня: Бистришка, Бистришка, Бреза, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Димчо Дебелянов, Дружба, Здравец, Кокиче, Малиново Поле, Никола Вапцаров, Райна Княгина, Рилско Шосе, Рилско Шосе, Роза, Сергей Румянцев, Трепетлика, Трепетлика, Търговска, Хвойна
Община Драгоман
На 15.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 16.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 17.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Големо Малово: Упи І-340,Кв.32а, Упи Хi-92,Кв.15
На 15.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 16.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 17.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ – Драгоил: М.Крива Бара / Кв.12, Местн.Локва
Община Елин Пелин
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Равно Поле: Пи 039003, .Ул.Равнополска Пролет №18, V-280,Кв.31, V// Кв.28, Viii-196024, Xii-365,Кв.41, Xvi-333, Кв.46, Xxiv-346 Кв. 39, Xxviii-346 Кв. 39, Акация, Акация, Акация, Бариовска, Бариовска, Благой Кръплев, Букет, Васил Левски, Васил Левски, Венера, Верила, Верила, Верила, Геренска, Градинарска, Дереджик, Дереджик, Житен Клас, Житен Клас, Завоя, Зора, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Мишов, Иван Мишов, Изгрев, Киро Ст. Киров, Киро Ст. Киров, Киро Ст. Киров, Киро Ст. Киров, Кокиче, Лазар Добрич, Лазар Добрич, Латинка, Лилия, Мак, Минерален Извор, Минзухар, Младост, Николай Сандов Велев, Николай Сандов Велев, Николай Сандов Велев, Пет Могили, Пет Могили, Пет Могили, Пи 025030, Поляна, Равнополска Пролет, Равнополска Пролет, Равнополска Пролет, Равнополска Пролет, Синчец, Синчец, Славянска, Теменуга, Топола, Упи I-196024 Кв.51, Упи Ii 196024, Упи Iii-196024,Кв.51б, Упи Ix – 151,Кв.26, Упи Ix-249, Кв. 12, Упи V-263 Кв.22, Упи Vi-196024 Кв.516, Упи Vii-196024,Кв.51б, Упи Xxv-205 Кв 39, Упи Xxvi-205 Кв.39, Упи-Ix,Кв.3, Урожай, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Чекалска, Чекалска, Черковна, Черковна, Шопска
На 16.04.2019 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ – Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Упи Xv 042023 133, Ii Кв.143, Xi-1764, Андрешко, България, Васил Левски, Дунав, Екзарх Йосиф, Независимост, Неофит Рилски, Новоселци, Плиска, София, Упи I-15005, Кв.164д, Упи Xii-663,Кв.155
На 16.04.2019 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 15:30 – 16:15 Ч./ – Мусачево, Общ. Елин Пелин: 333016 – Извън Границите На Населеното Място, Ix-41 Кв. 8, Iх-Общ,Кв.57, V-1, 59 Псд, Vi,Кв.55, Viii Кв. 55, Viii Кв.57, Xi-302, Xiii–130, Кв.12, А. Благойчев, Александър Стамболийски, Бенковски, Витоша, Водна Помпа Отпадни Води, Градина Кв.40,53,51,49, Дунав, Елин Пелин, Иглика, Извора, Искър, Кв.57 Парцел 5, Кирил И Методий, Кольо Фичето, Люб.Каравелов, Люлин, Местност Пазарски Път, Мусачево, Неофит Рилски, Пейо Яворов, Пенчо Р.Славейков, Преслав, Радецки, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Сердика, Ул.Извора №1, Упи I-3 Кв.2, Упи Ii, Кв. 57, Упи Viii-162, Кв.28, Упи Xiii-9, Кв.4, Упи І-Общ Кв.57, Упи Ііі-І, Кв.58-Псд, Упи Х-384 Кв. 35, Упи Хх-365, Кв.33, Упи Ххііі-130 Кв.12, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Чойна
На 16.04.2019 Г. /13:00 – 16:15 Ч./ – Мусачево, Общ. Елин Пелин: Iх-Общ,Кв.57, Viii Кв.57, Xi-302, А. Благойчев, Александър Стамболийски, Витоша, Водна Помпа Отпадни Води, Градина Кв.40,53,51,49, Иглика, Искър, Кв.57 Парцел 5, Мусачево, Неофит Рилски, Пейо Яворов, Преслав, Радецки, Рила, Сердика, Упи Ii, Кв. 57, Упи Xiii-9, Кв.4, Упи І-Общ Кв.57, Хаджи Димитър, Чойна
На 17.04.2019 Г. /13:30 – 15:30 Ч./ – Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Баба Тонка Обретенова, Елин Пелин, Захари Стоянов, Лесновска, Новоселци, Пирин, София, Тодор Каблешков, Шейново, Шиовица
На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 14:00 – 14:15 Ч./ – Горно Камарци: .Упи Vi-61 Кв 11, Упи 000347, Упи Vi-38, Кв.7, Упи Х-177, Кв.26, Хх-83,Кв.13
На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 14:00 – 14:15 Ч./ – Долно Камарци: Viii-9 Кв.7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160,Кв.8, Пи 057059,М.Над Село, Седма, Тп Център, Трета, Тридесет И Осма, Упи V-134, Кв.6, Упи Xiv-108, Кв.14, Упи-I-140, Кв.7, Хііі-108 Кв.14, Четвърта
На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 14:00 – 14:15 Ч./ – Негушево: Упи 9 – 020019
На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 14:00 – 14:15 Ч./ – Осоица: 10, 33-Та, Iii-271 Кв.37, Ix 140 Кв.1, Xi-400 Вилна Зона, Xxv-256, Общ.Горна Малина, П-Л Iii-276, Кв.37, П-Л Vi-137, Кв.1, П-Л Vi-49, Кв.30, Парцел Viii От Кв.53 В.З. Осоица, Парцел Vі-54, Кв.28, Упи Iv-249, Кв.22, Упи V-226,Кв.20, Упи Xi-317, Кв.39, Упи Xiii-408 Кв.58, Упи Xiv-151, Кв.4, Упи Х-404 Кв 1, Упи Хііі-373,Кв.34, Ххiv-400,Кв.52
На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 14:00 – 14:15 Ч./ – Саранци: 000020 По Квс
На 18.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 14:00 – 14:15 Ч./ – Стъргел: Имот 024027, Парцел Іі-269, Кв.39, Упи, Упи Viii-37, Кв.2, Упи I-390, Кв.47, Упи Iii-637 Кв.26, Упи V-467, Кв.30, Упи Vii-309, Кв.52, Упи Vі-275, Кв.39, Упи Xi-286, Кв.41
На 18.04.2019 Г. /09:00 – 14:15 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 14:00 – 14:15 Ч./ – Горна Малина
На 18.04.2019 Г. /09:00 – 14:15 Ч.; 09:00 – 10:00 Ч.; 14:00 – 14:15 Ч./ – Столник
Община Етрополе
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:15 Ч./ – Боженица: Махала Ласковци
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:15 Ч./ – Видраре: Махала Градище, Махала Кленака, Махала Ликовци, Махала Мусатете, Махала Пешната Лъка, Махала Раздолата, Махала Свин Дол, Махала Сечковци, Махала Станчовец, Махала Черни Връх
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:15 Ч./ – Калугерово, Общ. Правец: Махала Бундаците, Махала Венчарете, Махала Връбчовци, Махала Габрика, Махала Димитровци, Махала Дола, Махала Златовци, Махала Кардашица, Махала Костадиновец, Махала Репавище, Махала Рударец, Махала Свин Дол, Махала Смесите, Махала Стайковци, Махала Трънето, Махала Чекотин, Упи-Хі-8, Кв.4
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:15 Ч./ – Правец: Елосов Дол, Махала Дивчов Рът, Махала Драганско, Махала Дръвница, Махала Манастирица, Махала Правешки Ханове, Местност Елисов Рът, Средора, Тодор Живков
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:15 Ч./ – Правешка Лакавица: 001626, Бивш Стопански Двор, Голямата Ливада, Махала Церица
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:15 Ч./ – Своде: Махала Бакова Могила, Махала Борова Шума, Махала Бурньовица, Махала Венеца, Махала Габриците, Махала Курман, Махала Лъга, Махала Преход, Махала Требеш, Махала Усоето, Махала Чуклата, Махала Чукльовци
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:15 Ч./ – Средни Рът: Мах.Бечовското, Мах.Голяма Глава, Мах.Дунавското, Мах.Койчовци, Мах.Кондурите, Мах.Куваница, Мах.Мончово Търне, Мах.Средни Рът, Махала Краева Бачия, Махала Кръста, Махала Марково Равнище, Махала Скр. Колиби
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 15:15 Ч./ – Своде: Махала Борова Шума, Махала Габриците, Махала Чукльовци
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 15:15 Ч./ – Средни Рът: Мах.Голяма Глава, Мах.Дунавското, Мах.Койчовци, Мах.Кондурите, Мах.Куваница, Мах.Мончово Търне, Мах.Средни Рът, Махала Скр. Колиби
На 17.04.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 13:00 – 13:15 Ч./ – Етрополе: І, Кв.16, 27-Ми Ноември, Кв. 178, Кв.178, Малки Искър, Осем, Партизански, Руски, Тринадесет
На 17.04.2019 Г. /09:15 – 13:15 Ч./ – Етрополе: Руски
На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:15 Ч.; 12:45 – 13:00 Ч./ – Етрополе: 128, 27-Ми Ноември, Vi, Кв.73, Акация, Александър Атанасов, Александър Михайлов, Александър Спасов, Александър Стамболийски, Асеновска, Богатирска, Братя Миладинови, Васил Левски, Васил Овчаров, Генерал Гурко, Георги Антонов, Георги Бакалов, Георги Димитров, Георги Цариградски, Григор Гошев, Григор Михайлов, Дандевил, Двадесет И Седми Ноември, Девети Септември, Дончо Тепавичаров, Екатерина И Цеко Костови, Екзарх Йосиф, Елаците, Елин Пелин, Зольовец, Иван Вазов, Иван Канджаков, Изгрев, Йордан Кесяков, Калина Вескова, Каменица, Квартал 73, Кирил И Методи, Кочо Честименски, Крушака, Лековец, Ленин, Максим Горки, Малина, Малка Баба, Малки Искър, Мария Мишева, Марко Проданов, Млада Гвардия, Младост, Московска, Никола Вапцаров, Опълченска, Партизански, Пейо Кринчев, Полковник Гридзевски, Преслав, Рудината, Руски, Сашка, Свобода, Сергей Румянцев, Славяни, Спортист, Сто Двадесет И Осми, Столетов, Тодор Доков, Тодор Пеев, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Ясенов, Чавдар, Часовникова Кула, Шиндарника, Ябланица
На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:15 Ч.; 12:45 – 13:00 Ч./ – Правец: Опълченска
На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:15 Ч.; 12:45 – 13:00 Ч./ – Рибарица, Общ. Тетевен: Георги Бенковски
На 17.04.2019 Г. /10:00 – 10:15 Ч.; 12:45 – 13:00 Ч./ – София: 6-211,212 Кв. 24
На 18.04.2019 Г. /08:30 – 15:15 Ч./ – Осиковица: Махала Балинска, Махала Вельовци, Махала Витьовци, Махала Габрика, Махала Гетовци, Махала Дачовци, Махала Дрена, Махала Кратунете, Махала Манговци, Махала Цековци
На 18.04.2019 Г. /08:30 – 15:15 Ч./ – Осиковска Лакавица: Бостанището, Луковешки Дол, М.Гайдарско, Махала Гроздене, Махала Драйчовци, Махала Нанковска, Махала Рачовци, Общ. Правец, Ам &Quot;Хемус&Quot;, П-Л Vi-61, Кв.5
На 19.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 09:00 – 13:15 Ч.; 13:00 – 13:15 Ч./ – Манаселска Река: М. Генчовци, Махала Буджов Дол, Махала Вила Манаселски Мост, Махала Гараж, Махала Гола Могила, Махала Долна Липа, Махала Драгоица, Махала Липа, Махала Печор, Махала Смолевица, Махала Череша, Махала Чульовци, Укопете
На 19.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 13:00 – 13:15 Ч./ – Видраре: 157, Кв. 13, Сграда Кметство, Іі Кв., Лъга, Махала Джамбазите, Махала Семкова, Пи-083145 М.Мариновото
На 19.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 13:00 – 13:15 Ч./ – Джурово: Генерал Елис, Георги Димитров, Гошо Воденичаров, Димитър Грънчаров, Матю Воденичаров, Махала Герановица, Нератовице, Отряд Бенковски, Павел Корчагин, Упи Iii.Кв.2
На 19.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 13:00 – 13:15 Ч./ – Лъга
На 19.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 13:00 – 13:15 Ч./ – Осиковица: Махала 57 Км Ам Хемус, Махала Вельовци, Махала Владовци, Махала Вълчиновци, Махала Кратунете
На 19.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 13:00 – 13:15 Ч./ – Равнище: I Кв.29, Xvii-290, Кв.46, Мах. Грозьов Дол, Махала Големанско, Упи Ii-196 Кв.8, Упи Iv-327 Кв. 30, Упи Xii-85
На 19.04.2019 Г. /09:00 – 13:15 Ч./ – Видраре: 157, Кв. 13, Сграда Кметство, Іі Кв., Лъга
На 19.04.2019 Г. /09:00 – 13:15 Ч./ – Осиковица: Махала Чифлика
Община Ихтиман
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 14:15 Ч./ – Ихтиман: Димитър Попов
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Боерица
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Живково, Общ. Ихтиман: Vii-138
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Ихтиман: Димитър Попов, Предгарова, Упи Iii-2061,Кв.145
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч.; 09:00 – 09:15 Ч.; 11:15 – 12:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Стамболово, Общ. Ихтиман
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 11:15 – 12:15 Ч./ – Горна Василица
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 11:15 – 12:15 Ч./ – Живково, Общ. Ихтиман: Vii-138, Стопанска Сграда
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 11:15 – 12:15 Ч./ – Ихтиман: 064007-М.Добрева Ливада, Александър Стамболийски, Белмекен, Витоша, Генерал Гурко, Дунав, Здравец, Иглика, Извън Регулация, Извън Регулация/Ам Тракия/, Изток, Искър, Калето, Кокиче, Люляк, М.Добрева Ливада, Малина, Местност Еледжик, Местност Шиндар, Мизия, Мусала, Пирин, Плиска, Предгарова, Пчелин, Рила, Роса, Ружа, Странджа, Теменужка, Цар Освободител, Чайка, Шиндар, Явор, Янтра
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 09:15 Ч.; 11:15 – 12:15 Ч./ – Мирово, Общ. Ихтиман
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 11:15 Ч./ – Ихтиман: Извън Регулация
На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Белица, Общ. Ихтиман: Махала Суевци, Упи Vіі Кв.8
На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Бузяковци: Махала Поповци, Упи Iii-186 Кв. 17а, Упи Iii-3, Кв.4
На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Вакарел: П-Л Х, Кв.11 М.Бърдо
На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Вакарел: 913048, Александър Стамболийски, Ален Мак, Асен Златарев, Васил Левски, Георги Димитров, Еледжик, Здравец, Иглика, Извън Регулацията, Латинка, Люляк, М.Зубевица Им.№913037, Стефан Стамболов, Хановете, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Шипка
На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Веринско: X-36, Кв.14, Ул.13, Упи Ix-23, Кв.13
На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Ихтиман: Александър Стамболийски, Антим Първи, Арх.Генадий Ихтимански, Белмекен, Васил Левски, Витоша, Ген.Столетов, Георги Раковски, Димитър Попов, Захари Стоянов, Ивайло, Иглика, Искър, Кирил И Методи, Кочиово, Люляк, Мизия, Околовръстна, Опълченска, Панайот Волов, Парчевич, Петко Михов, Петър Берон, Плиска, Преслав, Рила, Роса, Ружа, Свети Климент Охридски, Средна Гора, Станоя Балабанов, Теменужка, Тракия, Трети Март, Цар Калоян, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Самуил, Цар Самуил, Царчино, Шипка, Явор
На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Ихтиман: Васил Левски, Георги Раковски, Градинка Кв.192, Гьончо Белев, Димитър Русинов, Егерика, Еледжик, Захари Стоянов, Ивайло, Йордан Балчев, Кирил И Методи, Любен Каравелов, Люле Бургас, Македония, Малчика, Околовръстна, Околовръстна, Пенчо Славейков, Пеньо Пенев, Преслав, Сан Стефано, Свети Патриарх Евтимий, Стефан Караджа, Стипон, Съединение, Три Уши, Търново, Упи Iv – 2853, Кв.191, Училищна, Хелице, Цар Освободител, Цар Самуил, Шипка, Юрий Гагарин
Община Костенец
На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Костенец, Общ. Костенец: Белмекен, Боровец, Иван Вазов, Искра, Кирил И Методий, Китка, Малина, Петър Берон, Родопи
Община Костинброд
На 15.04.2019 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Драговищица, Общ. Костинброд: 020400, 160140, 556, Втора, М.Бяла Земя, М.Лъка Изомат Пи 140180, Местност Бяла Земя, Парцел 601 До Кв2, Пета, Четвърта
На 15.04.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ – Понор: .Упи Vi-26 Кв.1, Понор, Стопански Двор
На 15.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ – Костинброд: Xxxvi-1362 Кв 180, Александър Стамболийски, Лилия, Ломско Шосе, Люляк, Младост, Синчец, Теменуга, Топола, Упи Xxi-1362 Кв.180, Упи Xxii-1362, Кв.180180, Упи Xxxii-1364, Kw.180, Ххх-1364, Кв.180, Царевец
На 16.04.2019 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Костинброд: 16-1929 Кв.120, Иван Вазов, Изгрев, Ком, Ломско Шосе, Люляк, Местност Стубела, Мир, Мургаш, Пи 3951 Кв.255, Цар Калоян
На 16.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ – Опицвет: Упи Xii-250, Кв.25, 10, Упи Xiv-169 Кв.32
На 17.04.2019 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Костинброд: Блато, Бяло Море, Велчова Завера, Гоце Делчев, Драва, Извор, Капитан Райчо, Марица, Маслово, Рожен, Софроний Врачански, Страцин, Турист, Явор
На 17.04.2019 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Костинброд: Вихрен, Здравец, Кирил И Методий, Люлин, Оборище, Отец Паисий, Поморие, Първи Май, Светлина, Стара Планина, Хан Кубрат
На 17.04.2019 Г. /13:00 – 16:00 Ч./ – Костинброд: Александър Стамболийски, Ален Мак, Бузлуджа, Вишня, Георги Бенковски, Йордан Йовков, Китка, Лилия, Ломско Шосе, Люляк, Мизия, Плиска, Родина, Русе, Славянска, София, Странджа, Шейново, Шипка, Янко Забунов
На 18.04.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:30 – 13:00 Ч./ – Дреново, Общ. Костинброд: Iv-73 Кв.11
Община Пирдоп
На 18.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Бенковски, Общ. Мирково
На 18.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Златица: Вилна Зона Черешака, Захари И Мария Сергиеви, Извън Регулация, Черешака
На 18.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Каменица, Общ. Мирково: Брестака, Махала Брестака, Махала Илинден, Махала Преспа, Махала Хвърчил, Махала Черковище, Упи Хvііі-117, Кв.6
На 18.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Карлиево
На 18.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Мирково: 000592 Местност Бърдо, 48324,200,860, Акация, Александър Стамболийски, Бреза, Васил Левски, Васил Петлешков, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гоце Делчев, Д-Р Г.М.Димитров, Димитър Томев, Димчо Дебелянов, Емил Марков, Захари Груев, Захари Стоянов, Здравец, Зора, Иванчо Зографа, Извън Регулация, Изток, Ильо Войвода, Кирил И Методий, Кооперативна Искра, Крайречна, Любен Каравелов, Мест. Гюла, Мест. Попов Тор, Местност Зайчек, Недельо Кюлафлиев, Никола Пантов, Никола Петков, Опълченска, Орешака, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пенчо Славейков, Петър Берон, Петър Мечкаров, Поп Недельо, Поручик Неделчо Бончев, Радин Кладенец, Разкола, Райна Княгиня, Ручей, Симеон Попов, Средна Гора, Стара Планина, Стоимен Танов, Тиха, Тодор Влайков, Тодор Йончев, Устрем, Филип Тотю, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Нончев, Цвятко Караджов, Червен Камък
На 18.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Петрич, Общ. Златица: Махала Бодят, П-Л Ііі-124, Кв.12, Х-97, Кв.24
На 18.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Смолско: Кв.33 Упи -9-383, П-Л Х-469, Кв.21
На 18.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Църквище: V-19, Кв.3, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Извън Регулация, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета
На 18.04.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад; 10:00 – 15:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад; 10:00 – 15:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад; 15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Чавдар, Общ. Чавдар: Упи Ххііі-1053, 055080,Масив 55,М.Кьойдере, 9-Ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Ангел Ласков, Белмекен, Бенковски, Братия, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Витоша, Георги Димитров, Гурко, Дечо Стефанов, Димитър Божинов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Иван Узунов, Иван Филипов, Кирил И Методий, Кокиче, Липа, Лука Кунин, Любен Каравелов, Люляк, М. Южека, Извън Регулация, Малина, Местност Бостанлъка, Местност Кьойдере, Местност Чамдере, Местност Шумето, Местност Южека, Мир, Мургаш, Нешо Узунов, Опълченска, Орлин, Панчо Комитата, Пи 040041, М. „Карагачето&Quot;, Плиска, Площад Васил Левски, Победа, Република, Рила, Родопи, Роза, Секята, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Тополница, Трети Март, Христо Ботев, Шипка, Юрий Гагарин, Яворов
На 18.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 19.04.2019 Г. /15:00 – 15:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Челопеч: Баба Куна, Бачо Киро, Възрожденска, Върбица, Генерал Брок, Генерал Дендевил, Георги Раковски, Здравец, Извън Регулация, Изгрев, Освобождение, Паисий Хилендарски, Черковна
Община Правец
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Джурово: М.Беляновец Кв.9 Упи Vііі, Махала Беляновец
На 15.04.2019 Г. /08:30 – 15:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 15:15 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 15:15 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 15:15 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 15:15 Ч./ – Равнище: I Кв.29, Упи Ii-196 Кв.8, Упи Iv-327 Кв. 30
Община Самоков
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч./ – Алино: П-Л Іі, Пл.№160, Кв.48, Упи I-345, Кв.18
На 15.04.2019 Г. /08:00 – 18:15 Ч./ – Самоков: Бор, България, Възраждане, Генерал Раздишевски, Леон Крудов, Никола Корчев, Николай Николаевич, Опълченска, Освобождение, Спартак, Тридесети Декември, Христо Максимов, Шипка
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Самоков: 65231.907.178, 65231.907.178, Абаджийска, Абаджийска, Абаджийска, Авксенти Велешки, Бреза, България, Бяла Поляна, Васил Левски, Витоша, Витоша, Генерал Велиаминов, Генерал Велиаминов, Генерал Велиаминов, Генерал Скобелев, Генерал Скобелев, Георги Бенковски, Житна Чаршия, Житна Чаршия, Житна Чаршия, Захари Зограф, Здравец, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Йончев, Искър, Искър, Искър, Климент, Константин Фотинов, Македония, Македония, Македония, Македония, Македония, Манастирска, Неофит Рилски, Никола Карастоянов, Никола Образописов, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, Преспа, Преспа, Сан Стефано, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Софроний Врачански, Софроний Врачански, Софроний Врачански, Софроний Врачански, Търговска, Търговска, Търговска, Хан Кубрат, Хр.Захариев, Христо Йовевич, Христо Йовевич, Цар Борис Iii, Цар Борис Iii, Цар Борис Iii, Цар Симеон, Цар Симеон, Черни Връх, Черни Връх, Явор
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Самоков: Местност Татарски Брод, Татарски Брод
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Широки Дол: 1-Ва, 15-Та, 16-Та, 18-Та, 23-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 30-Та, 31-Ва, 32-Ра, 33-Та, Местност Татарски Брод
На 15.04.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 16.04.2019 Г. /09:45 – 11:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:45 – 11:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:45 – 11:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:45 – 11:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Марица
На 15.04.2019 Г. /09:30 – 11:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 16.04.2019 Г. /09:45 – 11:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:45 – 11:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:45 – 11:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:45 – 11:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ – Самоков: 472, Гюрови Градини, К.К. Боровец, Пи №65231.919.110, Пред Квл, К.К. Боровец, Пи №65231.919.86, Пред Бчк, Курорт Боровец, Цар Борис Iii, Ястребец
На 15.04.2019 Г. /09:30 – 16:00 Ч./ На 16.04.2019 Г. /09:45 – 16:00 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:45 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:45 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:45 – 16:00 Ч./ – Самоков: 472, Цар Борис Iii, Ястребец
На 16.04.2019 Г. /08:00 – 18:15 Ч./ – Самоков: Велико Търново, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Георги Сава Раковски, Здравец, Иван Доспевски, Ихтиманско Шосе, Люляк, Марица, Николай Николаевич, Проф. Васил Захариев, Тинтява, Тракия, Хан Омуртаг, Христо Максимов, Христо Семерджиев
На 17.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Марица: 1-Ва, 1-Ва, 10-Та, 11-Та, 2-Ра, 3-Та, 4-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, 9-Та, Ал.Стамболийски, Васил Коларов, Васил Стойчев, Георги Димитров, Георги Димитров, Илия Захов, Илия Захов, Никола Тотев, Сотир Иванов, Сотир Иванов, Стоимен Захов, Тодор Янакиев, Упи Iv-117,Кв.15
На 17.04.2019 Г. /08:00 – 17:15 Ч./ – Самоков: Бреза, Здравец, Явор
На 17.04.2019 Г. /08:00 – 18:15 Ч./ – Самоков: България, Възраждане, Ихтиманско Шосе, Леон Крудов, Опълченска, Проф. Васил Захариев
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Доспей: 1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 15-Та, 16-Та, 17-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 24-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 4-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Площада
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Ковачевци, Общ. Самоков: 25-Та
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Продановци, Общ. Самоков: 040171,040187
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Райово: 1-Ви Май, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 15-Та, 16-Та, 17-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 24-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 30-Та, 31-Ва, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 36-Та, 4-Та, 5-Та, 6-Та, 8-Ма, 9-Та, Краля, Лаго, Маро, П.Пейчинов, Площада, Подридна, Самоковско Шосе, Упи V, Кв.53, Хv Кв.53
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Рельово: Упи Vі-135,Кв.10
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч./ – Белчин: 1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 15-Та, 16-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 286, 3-Та, 4-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Витоша, Георги Димитров, Иван Вазов, Имот №15,В Р-Н 54 Упи-Xxix, Имот №16, Имот №2,Р-Н 51,М.Радивец, М.Радивец ,Пл.1 Кв 1, С. Белчин, Пл. Xi, Кв. 57, Община Самоков, Упи 100592 И Упи100606 До Крепост Цари Мали Град, Упи І-470,471 Кв.38а, Упи-Ix Кв.20, Христо Ботев, Юрий Гагарин
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч./ – Белчински Бани: П-Л V Кв,21, Упи Xi-206, Кв.13
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч./ – Клисура, Общ. Самоков: Извън Регурация
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч./ – Ковачевци, Общ. Самоков: 1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 18-Та, 19-Та, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 24-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 31-Ва, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 36-Та, 37-Ма, 38-Ма, 39-Та, 4-Та, 40-Та, 41-Ва, 42-Ра, 43-Та, 44-Та, 45-Та, 46-Та, 47-Ма, 48-Ма, 49-Та, 5-Та, 50-Та, 51-Ва, 52-Ра, 53-Та, 54-Та, 55-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Xviii, Бктп Градина – Ковачевци, Пп Ii,Кв.58
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч./ – Поповяне: Пи 000368, Пи 57697.13.27
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч./ – Рельово: №000527, Извън Регулация, Пи 68, Кв.60, Упи -I Кв.65, Упи Iv-Общински,Кв.35, Упи V, Кв.46, Упи Vii- 82, Кв.5
На 17.04.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /15:00 – 16:30 Ч./ – Ярлово: .Упи Хіі-562, Кв.55, 002159,Екатте 87552, 1-Ва, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 15-Та, 16-Та, 17-Та, 18-Та, 19-Та, 2-Ра, 20-Та, 21-Ва, 22-Ра, 23-Та, 25-Та, 26-Та, 27-Ма, 28-Ма, 29-Та, 3-Та, 30-Та, 32-Ра, 33-Та, 34-Та, 35-Та, 36-Та, 37-Ма, 38-Ма, 39-Та, 4-Та, 42-Ра, 43-Та, 45-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, X-710 Кв.63, Борова Гора, В Парцел 1, Кв.35, М.Грамаге, Пи 013001 Местност Св.Петка, Пи 87552.132.17, Пи 87552.2.109, Стоп.Двор, Упи Xiii 23 Кв.1, Упи Xvi Пл.260 Кв.16
На 18.04.2019 Г. /08:00 – 16:15 Ч./ – Радуил: 1-Ва, 10-Та, 10-Та, 11-Та, 12-Та, 13-Та, 5-Та, 6-Та, 7-Ма, 8-Ма, 9-Та, Б.Хаджисотиров, Бреза, В.Чапкънски, Васил Коларов, Васил Левски, Г.Зуйбаров, Г.Четвороженски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Димитър Благоев, Ибър, Ибър, Ив.Вазов, Изгрев, М.Дашин, Малина, Марица, Мария Капитанска, Мир, Моловица, Н.Ангелков, Никола Боринаров, Никола Капитански, Никола Стамболийски, Ореше, Отец Паисий, Панайот Волов, Пейо Яворов, Пенко Капитански, Петър Капитански, Пи 61604.9.476, Пионерска, Пионерска, Сливнишка, Спортист, Стадиона, Станимарица, Станко Ангелов, Туювка, Христо Ботев, Явор, Ягода
На 18.04.2019 Г. /08:00 – 18:15 Ч./ – Самоков: Бреза, Генерал Раздишевски, Здравец, Зорница, Кокиче, Латинка, Люляк, Ружа, Странджа, Тинтява, Христо Максимов, Явор
На 19.04.2019 Г. /08:00 – 17:15 Ч./ – Самоков: 65231.904.222, Елица, Здравец, Искър, Осогово, Плана Планина, Тракия, Ул. Искър
На 20.04.2019 Г. /08:00 – 18:15 Ч./ – Самоков: Арда, Асен Карастоянов, Генерал Гурко, Генерал Столетов, Граф Игнатиев, Димитър Димов, Еделвайс, Здравец, Митр. Доситей Самоковски, Незабравка, Николай Николаевич, Плана Планина, Проф. Васил Захариев
Община Своге
На 15.04.2019 Г. /13:00 – 15:30 Ч./ – Бов, Общ. Своге: Волга, Издримец, Теменуга, Упи Vi-30
На 15.04.2019 Г. /09:30 – 11:30 Ч./ – Бов, Общ. Своге: Вълчан Войвода, Демокрация, Кокиче
Община Сливница
На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 17.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 18.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Сливница, Общ. Сливница: Васил Петлешков, Георги Бенковски, Иван Вазов, Капитан Атанас Узунов, Максим Горки, Нешо Бончев, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Сливница, Стефан Караджа, Цар Симеон Велики, Юрий Гагарин
На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч./ – Алдомировци
На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч./ – Костинброд: 1-737,Кв.33, 618205, 719030, Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Бяло Море, Велчова Завера, Гоце Делчев, Драва, Иван Асен Ii, Извор, Индже Войвода, Капитан Райчо, Клокотница, Княз Борис, Колю Фичето, Македония, Марица, Маслово, Местност Твърдака, Пи4269, Обединена, Орлово Гнездо, Парижка Комуна, Пи 618159, Поп Богомил, Прохлада, Рожен, Свобода, Сергей Румянцев, Славянска, Софроний Врачански, Средорек, Стефан Стамболов, Страцин, Турист, Упи Xv-3798 Кв.2, Цар Борис I, Цар Симеон, Шияковци, Юрий Гагарин, Явор
На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч./ – Опицвет
На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч./ – Петърч: 068032, Xxv, Ален Мак, Априлско Въстание, Атанас Гълъбов, Блато, Бреза, Бузлуджа, Васил Левски, Виолина, Вит, Витан, Витоша, Детска Радост, Добруджа, Дравски Бой, Дунав, Еделвайс, Здравец, Иглика, Искър, Камчия, Кап.Петко Войвода, Кокиче, Ком, Кооператор, Липа, Мах .Хаджия, Мир, Мусала, Незабравка, Осми Март, Осъм, Пирин, Площада, Първи Май, Ракита, Рила, Родопи, Рожен, Синчец, Спортист, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тантил Стойчев, Теменуга, Тополница, Тракия, Упи 019024,М.Под Село/Ливаге/, Упи I- 574 Кв.39, Упи I-1102, Кв. 54а, Упи Ix-651,Кв.41, Упи Lx, Упи Vii Кв.34, Упи Vii-596 Кв.50, Упи Xiii-207 Кв.8, Упи Xlix, Упиix-1009,Кв.57, Упиxxі-211,207 Кв. 72, Хаджия, Хаджията, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цветна, Шести Септември, Шипка, Шопска Комуна
На 17.04.2019 Г. /09:45 – 10:45 Ч./ – Сливница, Общ. Сливница: Пи №67372.26.118
На 18.04.2019 Г. /10:00 – 15:00 Ч./ – Сливница, Общ. Сливница: Генерал Гурко, Гео Милев, Капитан Атанас Узунов, Неделище, Панайот Хитов, Свети Климент Охридски, Хан Аспарух, Цар Симеон Велики
На 18.04.2019 Г. /10:15 – 11:00 Ч.; 10:15 – 15:00 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ – Алдомировци: 242068, М.Слатина, 32-Ра, 348, Кв.62, 45-Та, 46-Та, V-364,Кв.63, Алдомировска (Г.Димитров), Васил Левски, Вихър (Ант. Иванов), Мах.Слатина, Мах.Шишкова
На 18.04.2019 Г. /10:15 – 11:00 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ – Братушково: V-263, Vii-299 Кв.19, Упи Xvi-300
На 18.04.2019 Г. /10:15 – 11:00 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ – Гургулят: Xvi-17 Кв.9
На 18.04.2019 Г. /10:15 – 11:00 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ – Гълъбовци: 1 Ва, 10 Та, 17 Та, 20-Та, 3 Та, 500179, 653, 7 Ма, 8 Ма, Xi-1.3 Кв 8, Атанас Узунов, Васил Левски, Войводина Могила, Драганица, Местност До Село, Упи Xiv-531 Кв.26, Упи Xiv-90 Кв.6, Упи Xvii-92 Кв.6
На 18.04.2019 Г. /10:15 – 11:00 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ – Радуловци: Мах.Рейна Река, Хііі-47,Кв.19
На 18.04.2019 Г. /10:15 – 11:00 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ – Ракита, Общ. Сливница: Упи Ii-76
На 18.04.2019 Г. /10:15 – 15:00 Ч.; 10:15 – 11:00 Ч.; 14:00 – 15:00 Ч./ – Сливница, Общ. Сливница.