Черногуш гмуркач и сива патица са по-редките зимуващи птици в региона на Велико Търново тази година

Велико Търново. Черногуш гмуркач и сива патица са по-редките зимуващи птици в региона на старата столица тази година. Това сочат данните от 44-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, обобщи за Радио „Фокус“- Велико Търново Милка Асенова, отговаряща за връзки с обществеността в Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица. Тя уточни, че изследването е направено в периода 9 – 12 януари съвместно със служители на ТП ДГС „Елена“. Наблюдения са извършени на язовирите  „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, на река Росица в участъка село Горско Косово – път Русе – Велико Търново, и река Янтра в участъка между селата  Крушето и Самоводене.

„За всички посетени водоеми са установени общо 2 416 индивида от 13 вида водолюбиви птици. Числеността е в характерния за региона порядък, предвид и топлия зимен сезон. По-висока численост е отчетена при видовете лиска – 238, сива чапла – 41, голяма бяла чапла – 48, фиш – 26, по-ниска при голям корморан – 89 и ням лебед – 12. Със сравнително характерната за региона численост са малък гмурец – 66, голям гмурец – 45 и зеленоглава патица – 1795. Установени са два екземпляра от вида черногуш гмуркач, който е инцидентно зимуващ вид за водоемите в региона и 5 индивида от по-рядката и застрашена сива патица“, допълни Милка Асенова.

Тя уточни, че по време на преброяването не са открити мъртви или болни птици, не са констатирани нарушения на Закона за биоразнообразието и Закона за лова и опазване на дивеча.

„Среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). В него участват служители на ИАОС, РИОСВ, национални и природни паркове, държавните горски предприятия, учени от НПМ и ИБЕИ при БАН, членове на Съюза на ловците и риболовците, специалисти и доброволци от неправителствени организации, като Българско дружество за защита на птиците, СНЦ Зелени Балкани, природозащитна общност „Дивия свят на Струма“, студенти и преподаватели от Биологически факултет на СУ и представители на Консорциум „Дикон-Партицип“. Целта на преброяването е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се докладват ежегодно до международната организация Wetlands International“, посочи Милка Асенова.

Рени АТАНАСОВА