Четвъртото заседание на 49-тия конгрес на БСП ще се проведе в зала 3 на НДК

Четвъртото заседание на 49-тия конгрес на БСП ще се проведе в зала 3 на НДК. Конгресът е насрочен за 10.00 ч. На най-висшия форум на партията се очаква да присъстват около 2000 души – 800 делегати, представители на дипломатическия корпус, на синдикални организации, на работодателски организации, коалиционни партньори. Проектът на дневен ред на конгреса предвижда общо четири точки, а според ориентировъчната програма той ще продължи до 19.00 ч. По първа точка лидерът на БСП Корнелия Нинова ще представи политически доклад „България и Европа днес. Визия за утрешния ден. Задачите на БСП“. Делегатите ще обсъждат и проекта „Визия за България“, който доби популярност в обществото след 21 юли 2018 г., когато бе представен в НДК. Основните акценти на БСП в проектопрограмата при нейното представяне бяха свързани с модерното държавно управление, базирано но дигитализацията; икономическото развитие на България; регионалното развитие; здравеопазване; образование; сигурност и отбрана; външна политика и демографската криза. След представянето на проекта БСП започна широко обществено обсъждане в цялата страна, а към декември обобщи предложенията и идеите на хората. В разглеждания днес проект са залегнали теми като демографската криза и възможните мерки за справянето с нея, здравеопазването, образованието и науката, физическа култура и спорта, култура, гражданското общество, модерното управление, ефективната администрация и дигитализацията, националната сигурност, както и доходите на хората.
Текстовете за регионалното развитие включват „Визия за Северозападна България“, „Визия за Родопите“, „Визия за Странджа и Сакар“, както и схема за осигуряване на безработица и интелигентни градове. Проектът засяга и фискалната и данъчната политика. Във „Визия за България“ намира място и темата за Истанбулската конвенция. Там се посочва, че бракът, семейството и отговорното родителство по законите на природата и тяхната закрила са постижения на цивилизацията и че Истанбулската конвенция не е конвенция против насилието срещу жени, а конвенция срещу фундаменти на европейската цивилизация. Очертаните принципи във „Визия за България“ са ориентир за спечелване на вота в платформата на БСП за евроизборите, която трябва да бъде утвърдена от конгреса. В документа се посочва, че БСП иска да постави началото на дълбоки промени в Европейския съюз и в България. На вниманието на конгреса ще бъде представен и отчет за дейността на членовете на Европейския парламент, избрани с листата на Коалиция за България, през мандат 2014-2019 г. Съгласно Устава на БСП конгресът е върховен орган на партията, който се избира за срок четири години и заседава не по-малко от веднъж годишно.
Деница КИТАНОВА