„Четене и комуникация“ е надсловът на конференция, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси във Велико Търново

Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново. Конференцията за насърчаване на четенето организира Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ по Програма Еразъм+. Събитието ще се проведе от 31 юли до 02 август в гр. Велико Търново. Това съобщиха от Центъра за развитие на човешките ресурси. Конференцията ще бъде открита от Вася Арсенова, главен секретар на ЦРЧР. Тази година събитието е под надслов Четене и комуникация. За участие във форума са поканени и отличените участници в конкурса по темата „Четене и комуникация“. Конкурсът бе насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск и други европейски програми. Получени бяха общо 132 кандидатури за участие, а одобрените са 70, които ще се представят по време на събитието във Велико Търново.