Четири са въведените в експлоатация жилищни сгради в област Смолян за третото тримесечие на годината

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Смолян през третото тримесечие на 2017 г. е 4, а новопостроените жилища в тях са 5. Това съобщиха от пресцентъра на Териториалното статистическо бюро в Смолян. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. броят на сградите не се променя, а броят на жилищата в тях е намалял с 3, или с 37.5%. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив – 74 сгради с 214 жилища и Бургас – 68 сгради с 559 жилища.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 75.0%, а 25.0% са с друга конструкция. Най-висок е делът на новопостроените едностайни жилища (40.0%), а с по 20.0% са жилищата с две, с три и четири стаи. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Смолян през третото тримесечие на 2017 г. е 397 кв.м, което е с 59.2% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ намалява с 55.1% до 265 кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 121.6 кв.м през третото тримесечие на 2016 г. на 79.4 кв.м през същото тримесечие на 2017 година.